Så här ändrar ekonomin i Karlssons familj efter besluten i budgetmanglingen

I medelinkomstfamiljen Karlsson, där båda föräldrarna jobbar i STTK-branscher, hålls inkomsterna på samma nivå 2016 som i år. Även om inkomstbeskattningen sänks en aning för små- och medelinkomsttagare, äts de ökade inkomsterna upp i och med nedskärningarna i bostadslånens ränteavdrag och för att de indirekta skatterna skärps.

Priserna stiger år 2016 i medeltal med 1,2 procent och lönerna med 1,1 procent. Att de indirekta skatterna skärps syns i familjen Karlsson bland annat i att fordonsbeskattningen höjs. Skärpningen av de indirekta skatterna sätter också fart på inflationen år 2016.

Inkomstbeskattningen för en medelinkomsttagare som har en månadslön på 3000 euro minskar med ett par tiondels procentenheter till 29,8 %. För personer med låga inkomster minskar inkomstbeskattningen lite mer och för höginkomsttagarna skärps beskattningen en aning jämfört med i år.

I tabellen nedan har man räknat ihop inkomsterna i en medelinkomstfamilj där föräldrarna jobbar i STTK-branscher. I familjen ingår två minderåriga barn. Båda föräldrarna jobbar heltid och föräldrarna förvärvsinkomster är sammanlagt 6 000 euro i månaden. I räkningen har man tagit i beaktande höjningen av lönerna, de väntade förändringarna i social- och försäkringsavgifterna och ändringarna i beskattningen som regeringen fattat beslut om för år 2016 i samband med budgetmanglingen. I räkningen har man inte tagit i beaktande nedskärningarna i ränteavdragen för bostadslån.

2015 2016
Familjens bruttoinkomster, euro/år 75 000 75 825 (+1,1 %)
– varav skatt 23 250 (skatt 30,0 %) 22 595,9 (skatt 29,8 %)
Nettoinkomster euro/år 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
Inflation 1,2 %
Förändringar i nettorealinkomsterna + 0,2 % (omkring 100 euro/år)

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU