Så här ändrar ekonomin i Karlssons familj efter besluten i budgetmanglingen

I medelinkomstfamiljen Karlsson, där båda föräldrarna jobbar i STTK-branscher, hålls inkomsterna på samma nivå 2016 som i år. Även om inkomstbeskattningen sänks en aning för små- och medelinkomsttagare, äts de ökade inkomsterna upp i och med nedskärningarna i bostadslånens ränteavdrag och för att de indirekta skatterna skärps.

Priserna stiger år 2016 i medeltal med 1,2 procent och lönerna med 1,1 procent. Att de indirekta skatterna skärps syns i familjen Karlsson bland annat i att fordonsbeskattningen höjs. Skärpningen av de indirekta skatterna sätter också fart på inflationen år 2016.

Inkomstbeskattningen för en medelinkomsttagare som har en månadslön på 3000 euro minskar med ett par tiondels procentenheter till 29,8 %. För personer med låga inkomster minskar inkomstbeskattningen lite mer och för höginkomsttagarna skärps beskattningen en aning jämfört med i år.

I tabellen nedan har man räknat ihop inkomsterna i en medelinkomstfamilj där föräldrarna jobbar i STTK-branscher. I familjen ingår två minderåriga barn. Båda föräldrarna jobbar heltid och föräldrarna förvärvsinkomster är sammanlagt 6 000 euro i månaden. I räkningen har man tagit i beaktande höjningen av lönerna, de väntade förändringarna i social- och försäkringsavgifterna och ändringarna i beskattningen som regeringen fattat beslut om för år 2016 i samband med budgetmanglingen. I räkningen har man inte tagit i beaktande nedskärningarna i ränteavdragen för bostadslån.

2015 2016
Familjens bruttoinkomster, euro/år 75 000 75 825 (+1,1 %)
– varav skatt 23 250 (skatt 30,0 %) 22 595,9 (skatt 29,8 %)
Nettoinkomster euro/år 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
Inflation 1,2 %
Förändringar i nettorealinkomsterna + 0,2 % (omkring 100 euro/år)

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder