Så här ändrar ekonomin i Karlssons familj efter besluten i budgetmanglingen

I medelinkomstfamiljen Karlsson, där båda föräldrarna jobbar i STTK-branscher, hålls inkomsterna på samma nivå 2016 som i år. Även om inkomstbeskattningen sänks en aning för små- och medelinkomsttagare, äts de ökade inkomsterna upp i och med nedskärningarna i bostadslånens ränteavdrag och för att de indirekta skatterna skärps.

Priserna stiger år 2016 i medeltal med 1,2 procent och lönerna med 1,1 procent. Att de indirekta skatterna skärps syns i familjen Karlsson bland annat i att fordonsbeskattningen höjs. Skärpningen av de indirekta skatterna sätter också fart på inflationen år 2016.

Inkomstbeskattningen för en medelinkomsttagare som har en månadslön på 3000 euro minskar med ett par tiondels procentenheter till 29,8 %. För personer med låga inkomster minskar inkomstbeskattningen lite mer och för höginkomsttagarna skärps beskattningen en aning jämfört med i år.

I tabellen nedan har man räknat ihop inkomsterna i en medelinkomstfamilj där föräldrarna jobbar i STTK-branscher. I familjen ingår två minderåriga barn. Båda föräldrarna jobbar heltid och föräldrarna förvärvsinkomster är sammanlagt 6 000 euro i månaden. I räkningen har man tagit i beaktande höjningen av lönerna, de väntade förändringarna i social- och försäkringsavgifterna och ändringarna i beskattningen som regeringen fattat beslut om för år 2016 i samband med budgetmanglingen. I räkningen har man inte tagit i beaktande nedskärningarna i ränteavdragen för bostadslån.

2015 2016
Familjens bruttoinkomster, euro/år 75 000 75 825 (+1,1 %)
– varav skatt 23 250 (skatt 30,0 %) 22 595,9 (skatt 29,8 %)
Nettoinkomster euro/år 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
Inflation 1,2 %
Förändringar i nettorealinkomsterna + 0,2 % (omkring 100 euro/år)

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag