Så här ändrar ekonomin i Karlssons familj efter besluten i budgetmanglingen

I medelinkomstfamiljen Karlsson, där båda föräldrarna jobbar i STTK-branscher, hålls inkomsterna på samma nivå 2016 som i år. Även om inkomstbeskattningen sänks en aning för små- och medelinkomsttagare, äts de ökade inkomsterna upp i och med nedskärningarna i bostadslånens ränteavdrag och för att de indirekta skatterna skärps.

Priserna stiger år 2016 i medeltal med 1,2 procent och lönerna med 1,1 procent. Att de indirekta skatterna skärps syns i familjen Karlsson bland annat i att fordonsbeskattningen höjs. Skärpningen av de indirekta skatterna sätter också fart på inflationen år 2016.

Inkomstbeskattningen för en medelinkomsttagare som har en månadslön på 3000 euro minskar med ett par tiondels procentenheter till 29,8 %. För personer med låga inkomster minskar inkomstbeskattningen lite mer och för höginkomsttagarna skärps beskattningen en aning jämfört med i år.

I tabellen nedan har man räknat ihop inkomsterna i en medelinkomstfamilj där föräldrarna jobbar i STTK-branscher. I familjen ingår två minderåriga barn. Båda föräldrarna jobbar heltid och föräldrarna förvärvsinkomster är sammanlagt 6 000 euro i månaden. I räkningen har man tagit i beaktande höjningen av lönerna, de väntade förändringarna i social- och försäkringsavgifterna och ändringarna i beskattningen som regeringen fattat beslut om för år 2016 i samband med budgetmanglingen. I räkningen har man inte tagit i beaktande nedskärningarna i ränteavdragen för bostadslån.

2015 2016
Familjens bruttoinkomster, euro/år 75 000 75 825 (+1,1 %)
– varav skatt 23 250 (skatt 30,0 %) 22 595,9 (skatt 29,8 %)
Nettoinkomster euro/år 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
Inflation 1,2 %
Förändringar i nettorealinkomsterna + 0,2 % (omkring 100 euro/år)

Senaste artiklarna

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

7.3.2023

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher