Så här ändrar ekonomin i Karlssons familj efter besluten i budgetmanglingen

I medelinkomstfamiljen Karlsson, där båda föräldrarna jobbar i STTK-branscher, hålls inkomsterna på samma nivå 2016 som i år. Även om inkomstbeskattningen sänks en aning för små- och medelinkomsttagare, äts de ökade inkomsterna upp i och med nedskärningarna i bostadslånens ränteavdrag och för att de indirekta skatterna skärps.

Priserna stiger år 2016 i medeltal med 1,2 procent och lönerna med 1,1 procent. Att de indirekta skatterna skärps syns i familjen Karlsson bland annat i att fordonsbeskattningen höjs. Skärpningen av de indirekta skatterna sätter också fart på inflationen år 2016.

Inkomstbeskattningen för en medelinkomsttagare som har en månadslön på 3000 euro minskar med ett par tiondels procentenheter till 29,8 %. För personer med låga inkomster minskar inkomstbeskattningen lite mer och för höginkomsttagarna skärps beskattningen en aning jämfört med i år.

I tabellen nedan har man räknat ihop inkomsterna i en medelinkomstfamilj där föräldrarna jobbar i STTK-branscher. I familjen ingår två minderåriga barn. Båda föräldrarna jobbar heltid och föräldrarna förvärvsinkomster är sammanlagt 6 000 euro i månaden. I räkningen har man tagit i beaktande höjningen av lönerna, de väntade förändringarna i social- och försäkringsavgifterna och ändringarna i beskattningen som regeringen fattat beslut om för år 2016 i samband med budgetmanglingen. I räkningen har man inte tagit i beaktande nedskärningarna i ränteavdragen för bostadslån.

2015 2016
Familjens bruttoinkomster, euro/år 75 000 75 825 (+1,1 %)
– varav skatt 23 250 (skatt 30,0 %) 22 595,9 (skatt 29,8 %)
Nettoinkomster euro/år 51 750 53 229,2 (+1,4 %)
Inflation 1,2 %
Förändringar i nettorealinkomsterna + 0,2 % (omkring 100 euro/år)

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram