Pardias styrelse godkände statens förhandlingsresultat

Pardias styrelse godkände den 30 juni resultatet av förhandlingarna gällande förverkligandet av löneuppgörelsen i sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra period.
Pardias ordförande Niko Simola är nöjd att höjningarna hade en så kallad blandad linje, som garanterar alla medlemmar rättvisa lönejusteringar och även främjar förverkligandet av lönejämställdhet.

• Uppgiftsspecifika löner enligt statens tjänste- och arbetsvillkorsavtal höjs från och med 1.2.2016 med 13,00 euro i månaden eller minst 0,43 procent. Höjningen är procentuell om den uppgiftsspecifika lönen för kompetensnivån är över 3023 euro i månaden.
• Tabellerna för de uppgiftsspecifika lönedelarna och motsvarande samt personliga lönedelar, erfarenhetsdelar och andra lönedelar som bestäms i förhållande till tabellönesättningen granskas på ett sätt som motsvarar den generella lönehöjningen.
• Löner som bestäms som helhetslöner i euro justeras med 16,00 euro i månaden, dock minst 0,43 procent.
• De lönetillägg och tilläggsarvoden som är i euro och som ska justeras enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal eller som enligt den praxis som etablerats under föregående avtalsperioder justerats med allmänna höjningar, höjs från och med 1.2.2016 med 0,43 procent.
• Månadslönerna för heltids- och deltidsanställda huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga höjs från och med 1.2.2016 med 0,43 procent och månadsarvodets minimisumma blir 75,32 euro.
• Kostnadseffekten för statens avtalsområde är 0,51 %.

Avtalsperioden för statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut 31.7.2017. Statens avtalsparter i tjänste- och arbetskollektivavtalet är Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) samt statens huvudavtalspartsorganisationer det vill säga Löntagarorganisationen Pardia (STKK), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL (SAK) och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU (AKAVA).
I statens förhandlingar deltog för Pardias del ordförande Niko Simola och förhandlingschef Harri Sirén.
Mer information: Pardias ordförande Niko Simola, tfn 075 324 7501, gsm 040 566 8517.
Vilka förhandlingar?
På måndagen 15.6 godkändes förhandlingsresultatet gällande löneuppgörelsen för sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra period. Förhandlingstidtabellerna för Pardias olika branscher är olika. Vi informerar om förhandlingarnas framskridande på Pardias hemsidor under aktuella nyheter.

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder