Pardias styrelse godkände statens förhandlingsresultat

Pardias styrelse godkände den 30 juni resultatet av förhandlingarna gällande förverkligandet av löneuppgörelsen i sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra period.
Pardias ordförande Niko Simola är nöjd att höjningarna hade en så kallad blandad linje, som garanterar alla medlemmar rättvisa lönejusteringar och även främjar förverkligandet av lönejämställdhet.

• Uppgiftsspecifika löner enligt statens tjänste- och arbetsvillkorsavtal höjs från och med 1.2.2016 med 13,00 euro i månaden eller minst 0,43 procent. Höjningen är procentuell om den uppgiftsspecifika lönen för kompetensnivån är över 3023 euro i månaden.
• Tabellerna för de uppgiftsspecifika lönedelarna och motsvarande samt personliga lönedelar, erfarenhetsdelar och andra lönedelar som bestäms i förhållande till tabellönesättningen granskas på ett sätt som motsvarar den generella lönehöjningen.
• Löner som bestäms som helhetslöner i euro justeras med 16,00 euro i månaden, dock minst 0,43 procent.
• De lönetillägg och tilläggsarvoden som är i euro och som ska justeras enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal eller som enligt den praxis som etablerats under föregående avtalsperioder justerats med allmänna höjningar, höjs från och med 1.2.2016 med 0,43 procent.
• Månadslönerna för heltids- och deltidsanställda huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga höjs från och med 1.2.2016 med 0,43 procent och månadsarvodets minimisumma blir 75,32 euro.
• Kostnadseffekten för statens avtalsområde är 0,51 %.

Avtalsperioden för statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut 31.7.2017. Statens avtalsparter i tjänste- och arbetskollektivavtalet är Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) samt statens huvudavtalspartsorganisationer det vill säga Löntagarorganisationen Pardia (STKK), Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL (SAK) och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU (AKAVA).
I statens förhandlingar deltog för Pardias del ordförande Niko Simola och förhandlingschef Harri Sirén.
Mer information: Pardias ordförande Niko Simola, tfn 075 324 7501, gsm 040 566 8517.
Vilka förhandlingar?
På måndagen 15.6 godkändes förhandlingsresultatet gällande löneuppgörelsen för sysselsättnings- och tillväxtavtalets andra period. Förhandlingstidtabellerna för Pardias olika branscher är olika. Vi informerar om förhandlingarnas framskridande på Pardias hemsidor under aktuella nyheter.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik