STTK:s ordförande om regeringsprogrammet: Skattepolitiken stöder medelklassens köpkraft, nedskärningarna i utbildningen bort från framtiden

De finans- och skattepolitiska linjedragningarna i regeringsprogrammet var enligt STTK väntade.

– Satsningarna i tillväxten är välkomna, även om man kunde ha varit ännu djärvare. Inkomstbeskattningen stöder köpkraften bland små- och medelinkomsttagare. Genom strukturella reformer kunde man undvika direkta anpassningsåtgärder, säger ordförande Antti Palola.

Programmet visar att regeringen har vilja att samarbeta med arbetsmarknadsorganisationerna.

– Nedskärningsbesluten är drastiska, men samtidigt väntade. De slår smärtsamt mot medelinkomsttagarna, precis som mot alla andra befolkningsgrupper. Man kunde ha uppdelat nedskärningarna för en längre tidsperiod.

– Det positiva ur arbetsmarknadsorganisationernas synvinkel är att pensionslösningen förblir sådan som man kommit överens om och att man inte gör ändringar i det allmänt bindande för att göra det lättare att anställa. Man kan utveckla lokalt förhandlande samtidigt som man håller fast vid det allmänt bindande. Utkomstskyddet för arbetslösa reformeras genom trepartssamarbete.

Att förbättra sysselsättningen och Finlands konkurrenskraft var regeringens viktigaste uppdrag.

– Arbete är grunden till välfärd. Arbetslösheten och de utgifter som den leder till tär på välfärden mest. STTK är redo att diskutera om samhällsfördraget om målet är en lösning som är balanserad och måttlig. STTK godkänner inte ensidiga förslag till exempel om att förlänga arbetstiden. Alterneringsledigheten bör bevaras som ett sätt att förlänga karriärerna.

Utvecklandet av arbetslivet bör även i fortsättningen ske i trepartssamarbete.

– I reformerna bör flexibiliteten och tryggheten vara i balans. Regeringens vilja att utveckla omställningsskyddet är positivt för att arbetslösa ska anställas snabbare. Prövotidstricksande och omotiverade korttidsjobb godkänner STTK inte.

STTK är missnöjd med sparbesluten som gäller utbildningen och kunnandet.

– När man gör nedskärningar i utbildningen, är det samtidigt bort från framtiden. Finlands tillväxt och konkurrenskraft bygger på kunnig och utbildad personal. Kunnandet är det bästa omställningsskyddet, betonar Palola.

STTK anser att det är bra att man äntligen fattat beslut gällande social- och hälsovårdsreformen.

– Osäkerheten kring projektet försvinner. Det är för tidigt att ta ställning till lösningens inverkan. Det viktigaste i reformarbetet är att förändringen är kontrollerad. Man bör höra personalen och kommunernas skyldigheter bör värderas balanserat i förhållande till resurserna.

Tilläggsuppgifter i STTK: Ordförande Antti Palola, tel. 040 509 6030.

Senaste artiklarna

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

7.3.2023

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher