Meyers varv i Åbo bygger två kryssningsfartyg åt Carnival

– Personalen är mycket nöjd över nyheten. Det är få ställen i Finland där jobbet är säkrat så långt i framtiden, berättar huvudförtroendeman Osmo Salo.

Meyer Werfts varv i Åbo bygger två stora kryssningsfartyg åt Carnival-rederiet. Det första fartyget överlåts hösten 2019 och det andra hösten 2020.

Personalen är mycket nöjd över nyheten. Det är få ställen i Finland där jobbet är säkrat så långt i framtiden, berättar huvudförtroendeman Osmo Salo.

– Fartygens storlek är 180 000 bruttoregisterton, vilket betydligt ökar Åbovarvets årliga produktion.

Fartygen är de första kryssningsfartyg någonsin som fungerar med LNG, så i fartyget installeras dubbla bränslemaskiner som använder miljövänlig flytande naturgas (LNG) som huvudsakligt bränsle.

Fartygen är rekordstora, de har över 5 000 underbäddar och maximalt 6 600 passagerarplatser.

– Det råder bra stämning på varvet, då samarbetsavtalet enligt förväntningarna säkrades till beställning. En så här massiv orderstock kräver utveckling av bolaget på lång sikt och det är fint att bolaget planerar utveckla varvet, säger Salo.

Carnival tillbaka som kund

Ordern är en utmärkt sak för hela marinindustrin, bedömer Pros ordförande Jorma Malinen.

– Kryssningsordern visar på branschens konkurrenskraft och den dragningskraft det finländska kunnandet har.

– Carnival Corporation beslöt för flera år sedan att de drar sig tillbaka från finländska varv. Att få tillbaka världens största kryssningsrederi som kund är fint med tanke på förbättrandet av branschens affärsverksamhet och konkurrensförmåga, konstaterar Malinen.

Meyer undertecknade också avtal om att leverera två kryssningsfartyg till AIDA från Papenburg.

Fartygen byggs med ungefär samma tekniska specificering. Enligt varvsbolaget kräver beställningen väldigt mycket samarbete mellan varven i Papenburg och Åbo.

Carnival har flera fartygsvarumärken

– För vilket av Carnivals varumärke som fartygen från Åbo byggs klarnar senare, konstaterar huvudförtroendeman Salo.

Pro Nyheter / Katja Palhus
Översättning Susanne Paetau

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram