Regeringsprogrammets inverkan på familjen Karlsson med medelinkomster

Även familjen Karlsson, där båda föräldrarna är med i STTK:s medlemsförbund, har tittat noga på regeringsprogrammet för att veta hur besluten påverkar familjens ekonomi under de närmaste åren.

Först de goda nyheterna. Inkomstbeskattningen sänks en aning. För Erik Karlsson som tjänar 3 300 euro per månad betyder det här omkring 15 euro mer i handen per månad, och för Stina Karlsson som tjänar 2 500 omkring 17 euro per månad. Därtill är det möjligt att det görs ytterligare nedskärningar i beskattningen om arbetsmarknadsorganisationerna lyckas kommer överens om samhällsfördraget på hösten. Avtalet kan dock samtidigt innebära punkter som försämrar köpkraften också för familjen Karlsson.

Sedan de sämre nyheterna. Ränteavdraget för bostadslån minskas försnabbat. Familjen Karlsson har ett bostadslån på 150 000 euro.

Beslutet innebär en sänkning i köpkraften på enbart 5 euro per månad år 2019 jämfört med år 2015 eftersom räntenivån för närvarande är låg.

Risken med ränteavdraget för familjen Karlssons är därmed i första hand att räntenivån kan stiga markant.

Att fordonsskatten stiger påverkar familjen Karlsson som äger en bil med 2,5 euro per månad. Å andra sidan, om familjen fattar beslut om att byta bil, gör sänkningen av bilskatten att det blir billigare att köpa bil.

Köpkraften försämras för familjen Karlsson också på grund av att man fryser indexjusteringen av barnbidraget för hela valperioden.

Barnbidraget för två barn är för närvarande 201 euro per månad. Om inflationen vore 1,5 procent, skulle barnbidraget ha höjts med 3 euro år 2016 utan beslutet i regeringsprogrammet. Den här höjningen kommer inte nu att göras, och samma gäller för åren 2017, 2018 och 2019.

Köpkraften för familjen Karlsson försämras också av höjningen av avfallsskatten, energiskatten och fastighetsskatten. De här bestäms senare mer detaljerat. Att båtskatten tas i bruk påverkar inte familjen Karlsson eftersom de endast äger en roddbåt. Anskaffningen av den motorbåt som pappan drömt kommer dock nu att skutas upp. Att tobaksaccisen höjs påverkar inte heller den rökfria familjen. Det som är för tidigt att ställning till är om Karlssons ekonomi påverkas av att olika avgifter och böter höjs.

För beskattningens del blir förändringarna i familjen Karlssons ekonomi inte stora åt någondera hållet. Tyngdpunkten i beskattningen ändras en aning så att det blir en aning mer pengar i handen än tidigare, men höjningen av de indirekta skatterna (miljöskatterna), nedskärningarna i skatteavdragen (bostadslånet) och frysningen av barnbidragets indexhöjning gör att frysningarna äter upp fördelarna.

Eftersom en del av ändringarna ännu inte slagits fast och är därtill bundna till ett samhällsfördrag, kan vi först i augusti säga mer detaljerat hur regeringsprogrammet påverkar familjen Karlsson.

Även andra beslut i regeringsprogrammet, såsom att elevgrupperna blir större, påverkar familjen Karlssons vardag i framtiden.

 

 

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden