Regeringsprogrammets inverkan på familjen Karlsson med medelinkomster

Även familjen Karlsson, där båda föräldrarna är med i STTK:s medlemsförbund, har tittat noga på regeringsprogrammet för att veta hur besluten påverkar familjens ekonomi under de närmaste åren.

Först de goda nyheterna. Inkomstbeskattningen sänks en aning. För Erik Karlsson som tjänar 3 300 euro per månad betyder det här omkring 15 euro mer i handen per månad, och för Stina Karlsson som tjänar 2 500 omkring 17 euro per månad. Därtill är det möjligt att det görs ytterligare nedskärningar i beskattningen om arbetsmarknadsorganisationerna lyckas kommer överens om samhällsfördraget på hösten. Avtalet kan dock samtidigt innebära punkter som försämrar köpkraften också för familjen Karlsson.

Sedan de sämre nyheterna. Ränteavdraget för bostadslån minskas försnabbat. Familjen Karlsson har ett bostadslån på 150 000 euro.

Beslutet innebär en sänkning i köpkraften på enbart 5 euro per månad år 2019 jämfört med år 2015 eftersom räntenivån för närvarande är låg.

Risken med ränteavdraget för familjen Karlssons är därmed i första hand att räntenivån kan stiga markant.

Att fordonsskatten stiger påverkar familjen Karlsson som äger en bil med 2,5 euro per månad. Å andra sidan, om familjen fattar beslut om att byta bil, gör sänkningen av bilskatten att det blir billigare att köpa bil.

Köpkraften försämras för familjen Karlsson också på grund av att man fryser indexjusteringen av barnbidraget för hela valperioden.

Barnbidraget för två barn är för närvarande 201 euro per månad. Om inflationen vore 1,5 procent, skulle barnbidraget ha höjts med 3 euro år 2016 utan beslutet i regeringsprogrammet. Den här höjningen kommer inte nu att göras, och samma gäller för åren 2017, 2018 och 2019.

Köpkraften för familjen Karlsson försämras också av höjningen av avfallsskatten, energiskatten och fastighetsskatten. De här bestäms senare mer detaljerat. Att båtskatten tas i bruk påverkar inte familjen Karlsson eftersom de endast äger en roddbåt. Anskaffningen av den motorbåt som pappan drömt kommer dock nu att skutas upp. Att tobaksaccisen höjs påverkar inte heller den rökfria familjen. Det som är för tidigt att ställning till är om Karlssons ekonomi påverkas av att olika avgifter och böter höjs.

För beskattningens del blir förändringarna i familjen Karlssons ekonomi inte stora åt någondera hållet. Tyngdpunkten i beskattningen ändras en aning så att det blir en aning mer pengar i handen än tidigare, men höjningen av de indirekta skatterna (miljöskatterna), nedskärningarna i skatteavdragen (bostadslånet) och frysningen av barnbidragets indexhöjning gör att frysningarna äter upp fördelarna.

Eftersom en del av ändringarna ännu inte slagits fast och är därtill bundna till ett samhällsfördrag, kan vi först i augusti säga mer detaljerat hur regeringsprogrammet påverkar familjen Karlsson.

Även andra beslut i regeringsprogrammet, såsom att elevgrupperna blir större, påverkar familjen Karlssons vardag i framtiden.

 

 

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag