STTK: Stimulans behövs för att få upp efterfrågan

Finland bör ändra tyngdpunkten i den ekonomiska politiken från anpassning till stimulans. Båda behövs, men först borde stimulans betonas.

– Det behövs beslut om strukturreformer genast i början av regeringsperioden, men de borde planeras så att de inleds först 2017-2019. Däremot behövs stimulans för att öka den totala efterfrågan snabbt redan i början av regeringsperioden. Förutom automatiska stabilisatorer behövs också stimulans som uppnås genom politiska beslut, betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

Också den låga räntenivån och det låga energipriset stöder tidpunkten för stimulanspolitiken.

– Stimulansåtgärderna bör göras rätt tidpunkt, de bör riktas rätt och de bör vara tillfälliga.

Den växande långtidsarbetslösheten och marginaliseringen som är relaterad till den är ett problem också på kort sikt men framförallt på lång sikt. Under den pågående regeringsperioden håller långtidsarbetslösheten på att orsaka en räkning på en miljard euro i hållbarhetsgapet. Den här utvecklingen måste stoppas.

–Allt som kan göras för att stävja långtidsarbetslösheten bör göras genast. Som en del av de strukturella reformerna borde man se över hur arbetslöshetsskyddet kan utvecklas. Reformerna bör ändå uppfylla kriterierna för rättvisa. De eventuella reformerna bör genomföras så att de stöder sysselsättningen, inte genom att skuldbelägga arbetslösa.

Löntagarna är redo att genom avtalsverksamheten stöda tillväxten och få till stånd än ändring i riktningen av den ekonomiska politiken.

– Efter riksdagsvalet skulle det vara möjligt att förhandla fram en helt ny, långsiktig arbetsmarknadslösning. Förutom lönerna och beskattningen borde man i den också ta i beaktande utvecklandet av arbetslivet. Till exempel pensionsreformen som uppnåddes förra hösten behöver som stöd en satsning på äldre arbetstagare, säger Palola.

– Därtill borde man överväga att sänka beskattningen för små och medelstora företag som sysselsätter och som strävar till tillväxt om vinsterna riktas till att utveckla företaget.

STTK och riksdagsvalet

Under valet strävar STTK till att påverka alla partier och alla riksdagskandidater genom att lyfta fram teman som är viktiga för förbundets medlemmar. STTK kommer också att föra fram sin syn på hur Finland kan komma framåt från brytningsskedet till framgång och vad som borde ingå i det följande regeringsprogrammet.

STTK ordnar diskussionstillfällen på 11 orter runtom i landet. I paneldiskussionerna, där riksdagskandidater från de regioner där diskussionernas ordnas deltar, behandlas de viktigaste frågorna under valet utgående från STTK:s målsättningar för regeringsprogrammet. STTK finansierar varken partier eller enskilda kandidater.

Diskutera: #suomimenestyy

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag