STTK: Stimulans behövs för att få upp efterfrågan

Finland bör ändra tyngdpunkten i den ekonomiska politiken från anpassning till stimulans. Båda behövs, men först borde stimulans betonas.

– Det behövs beslut om strukturreformer genast i början av regeringsperioden, men de borde planeras så att de inleds först 2017-2019. Däremot behövs stimulans för att öka den totala efterfrågan snabbt redan i början av regeringsperioden. Förutom automatiska stabilisatorer behövs också stimulans som uppnås genom politiska beslut, betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

Också den låga räntenivån och det låga energipriset stöder tidpunkten för stimulanspolitiken.

– Stimulansåtgärderna bör göras rätt tidpunkt, de bör riktas rätt och de bör vara tillfälliga.

Den växande långtidsarbetslösheten och marginaliseringen som är relaterad till den är ett problem också på kort sikt men framförallt på lång sikt. Under den pågående regeringsperioden håller långtidsarbetslösheten på att orsaka en räkning på en miljard euro i hållbarhetsgapet. Den här utvecklingen måste stoppas.

–Allt som kan göras för att stävja långtidsarbetslösheten bör göras genast. Som en del av de strukturella reformerna borde man se över hur arbetslöshetsskyddet kan utvecklas. Reformerna bör ändå uppfylla kriterierna för rättvisa. De eventuella reformerna bör genomföras så att de stöder sysselsättningen, inte genom att skuldbelägga arbetslösa.

Löntagarna är redo att genom avtalsverksamheten stöda tillväxten och få till stånd än ändring i riktningen av den ekonomiska politiken.

– Efter riksdagsvalet skulle det vara möjligt att förhandla fram en helt ny, långsiktig arbetsmarknadslösning. Förutom lönerna och beskattningen borde man i den också ta i beaktande utvecklandet av arbetslivet. Till exempel pensionsreformen som uppnåddes förra hösten behöver som stöd en satsning på äldre arbetstagare, säger Palola.

– Därtill borde man överväga att sänka beskattningen för små och medelstora företag som sysselsätter och som strävar till tillväxt om vinsterna riktas till att utveckla företaget.

STTK och riksdagsvalet

Under valet strävar STTK till att påverka alla partier och alla riksdagskandidater genom att lyfta fram teman som är viktiga för förbundets medlemmar. STTK kommer också att föra fram sin syn på hur Finland kan komma framåt från brytningsskedet till framgång och vad som borde ingå i det följande regeringsprogrammet.

STTK ordnar diskussionstillfällen på 11 orter runtom i landet. I paneldiskussionerna, där riksdagskandidater från de regioner där diskussionernas ordnas deltar, behandlas de viktigaste frågorna under valet utgående från STTK:s målsättningar för regeringsprogrammet. STTK finansierar varken partier eller enskilda kandidater.

Diskutera: #suomimenestyy

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder