STTK: Stimulans behövs för att få upp efterfrågan

Finland bör ändra tyngdpunkten i den ekonomiska politiken från anpassning till stimulans. Båda behövs, men först borde stimulans betonas.

– Det behövs beslut om strukturreformer genast i början av regeringsperioden, men de borde planeras så att de inleds först 2017-2019. Däremot behövs stimulans för att öka den totala efterfrågan snabbt redan i början av regeringsperioden. Förutom automatiska stabilisatorer behövs också stimulans som uppnås genom politiska beslut, betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

Också den låga räntenivån och det låga energipriset stöder tidpunkten för stimulanspolitiken.

– Stimulansåtgärderna bör göras rätt tidpunkt, de bör riktas rätt och de bör vara tillfälliga.

Den växande långtidsarbetslösheten och marginaliseringen som är relaterad till den är ett problem också på kort sikt men framförallt på lång sikt. Under den pågående regeringsperioden håller långtidsarbetslösheten på att orsaka en räkning på en miljard euro i hållbarhetsgapet. Den här utvecklingen måste stoppas.

–Allt som kan göras för att stävja långtidsarbetslösheten bör göras genast. Som en del av de strukturella reformerna borde man se över hur arbetslöshetsskyddet kan utvecklas. Reformerna bör ändå uppfylla kriterierna för rättvisa. De eventuella reformerna bör genomföras så att de stöder sysselsättningen, inte genom att skuldbelägga arbetslösa.

Löntagarna är redo att genom avtalsverksamheten stöda tillväxten och få till stånd än ändring i riktningen av den ekonomiska politiken.

– Efter riksdagsvalet skulle det vara möjligt att förhandla fram en helt ny, långsiktig arbetsmarknadslösning. Förutom lönerna och beskattningen borde man i den också ta i beaktande utvecklandet av arbetslivet. Till exempel pensionsreformen som uppnåddes förra hösten behöver som stöd en satsning på äldre arbetstagare, säger Palola.

– Därtill borde man överväga att sänka beskattningen för små och medelstora företag som sysselsätter och som strävar till tillväxt om vinsterna riktas till att utveckla företaget.

STTK och riksdagsvalet

Under valet strävar STTK till att påverka alla partier och alla riksdagskandidater genom att lyfta fram teman som är viktiga för förbundets medlemmar. STTK kommer också att föra fram sin syn på hur Finland kan komma framåt från brytningsskedet till framgång och vad som borde ingå i det följande regeringsprogrammet.

STTK ordnar diskussionstillfällen på 11 orter runtom i landet. I paneldiskussionerna, där riksdagskandidater från de regioner där diskussionernas ordnas deltar, behandlas de viktigaste frågorna under valet utgående från STTK:s målsättningar för regeringsprogrammet. STTK finansierar varken partier eller enskilda kandidater.

Diskutera: #suomimenestyy

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram