STTK:s ordförande Antti Palola: Nästa arbetsmarknadslösning bör stärka Finland

STTK:s ordförande Antti Palola anser att man inte ska förhasta sig med den kommande arbetsmarknadslösningen. Palola, som höll ett tal i dag när STTK:s representantskap samlades i Helsingfors, anser att saker bör skötas i den ordning som är mest ändamålsenlig.

– Vi förhandlar för närvarande om att förnya spelreglerna på arbetsmarknaden. På våren hålls riksdagsval och då skrivs det nya regeringsprogrammet. Regeringens linjedragningar i ekonomi- och sysselsättningsfrågor är klara fram till sommaren. Därefter är det dags för löneförhandlingar.

Den ekonomiska tillväxten är väldigt långsam också i fortsättningen, men den kommande löneöverenskommelsen får inte leda till mer elände.

– Enligt en färsk undersökning som Löntagarnas forskningsinstitut utfört är den genomsnittliga lönenivån i Finland en aning högre än medeltalet är i EU. Vi är nästan jämna med Sverige. Löntagarnas köpkraft är för närvarande på minussidan. Måttfulla löneöverenskommelser är ett centralt element i att förbättra Finlands konkurrenskraft, men en ständig försämring av köpkraften får den inhemska efterfrågan att tyna bort och skapar mer arbetslöshet. Den här tendensen får inte stärkas.

Arbetslivet bör förnyas, kunnandet bör stärkas

De svaga utsikterna för ekonomin och sysselsättningen har gjort att utvecklandet av arbetslivet, som är centralt kopplad till längre arbetskarriärer och stärkandet av välfärdssamhället, hamnat i skuggan.

– Pensionslösningen uppfyller många numerära målsättningar, men det är inte en lösning till att utveckla arbetslivet. Rytmförändringarna i samhället, arbetslivet och i familjerna leder till ett ökat tryck att tänka om arbetstiderna, kunnandet och hur man orkar. Det är onödigt att sträva efter längre arbetskarriärer eller Europas bästa arbetsliv om det förekommer stora problem på arbetsplatserna, säger Palola.

Kunnandet är enligt Palola nyckeln till Finlands framgång.

– Regeringens nedskärningar i utbildningsanslagen är kortsiktig politik. Med utbildning stärks det breda kunnandet som Finland behöver för att trygga konkurrenskraften. Utbildningen är också det bästa omställningsskyddet för de anställda.

I Finland skapas en onödig motsättning mellan den offentliga och den privata sektorn.

– En fungerande offentlig sektor möjliggör tillväxt och är ett stöd för företagen. Man bör stävja offentliga utgifter, men det lyckas inte genom att minska på tjänster och arbetsplatser. Förnyade verksamhetssätt är det bästa sättet att öka på effektiviteten och produktiviteten.

Palola önskar att arbetsgivarna respekterar spelreglerna på arbetsmarknaden. Löntagarna söker lösningar till det här i förhandlingarna som gäller reformen av arbetsmarknadssystemet.

– Det finns allt fler konflikter på arbetsmarknaden som beror på att avtal inte följs eller att de överhuvudtaget inte existerar. Om det råder olika åsikter om tolkningen av kollektivavtal, har de anställda väldigt få möjligheter att ingripa i arbetsgivarens diktering.

Reformarbetet gällande förhandlingssystemet bör öka tilliten och skapa fungerande spelregler på arbetsmarknaden. Balanserade förhandlingsrelationer är vägen till arbetsgemenskapernas välmåga och till längre arbetskarriärer.

Sikten på framtiden

22 fackförbundsordföranden från tre centralorganisationer har framfört ett förslag om att stärka samarbete mellan löntagarna och att grunda en ny centralorganisation.

– Man bör värdera all fackverksamhet fördomsfritt så att löntagarnas röst hörs och man bör verka där det fattas beslut som gäller den anställda. Det är inte till löntagarnas fördel att klamra sig fast vid gammalt och det traditionella. Man bör förnya innehållet på intressebevakningen och verksamhetsstrukturerna om vi vill att fackförbundets framtid blir är lika fin som dess historia, säger Antti Palola.

Tilläggsuppgifter i STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar