STTK: Ökad familjeledighet bland män skulle minska lönegapet mellan könen

Att få män att vara mer på familjeledigt skulle vara en effektiv metod att jämna ut löneklyftan mellan män och kvinnor. Löneskillnaden är ett av de svåraste jämställdhetsproblemen i det finländska arbetslivet.

För att påminna om lönegapet firar STTK Kvinnornas lönedag den 31 oktober tillsammans med Kvinnoorganisationerna i samarbete NYTKIS och Kvinnoorganisationernas centralförbund.

– Kvinnorna använder fortfarande merparten av de långa familjeledigheterna. Om männens andel gick upp, skulle det öka arbetsåren bland kvinnorna och samtidigt förbättra löneutvecklingen och möjligheterna att avancera i karriären, säger STTK:s jurist Anja Lahermaa.

År 2013 tog männen ut 8,7 procent av dagarna med familjedagpenning. År 2012 var motsvarande siffra 8,7 procent.

– Ökningen är sorgligt liten om man tar i beaktande att pappaledigheten ökade till 54 vardagar från och med 2013. Det verkar som om pappor ännu inte vaknat till att utnyttja det reformerade familjeledighetssystemet som förbättrar pappornas möjligheter att vårda ett litet barn hemma, säger Lahermaa.

Enligt STTK behöver familjerna omfattande information om det förnyade familjeledighetssystemet, av de 54 pappaledighetsdagarna som kvoterats för pappor och möjligheten att dela familjeledighetsdagar mellan föräldrarna. Därtill behövs också en attitydförändring.

– Familjeledigheten är båda föräldrars rätt och glädje. Ju jämlikare familjeledigheten fördelas, desto bättre förverkligas jämlikheten både hemma och i arbetslivet. Att vårdansvaret delas mellan föräldrarna gynnar också barnet. Det borde finnas tillräckligt med information tillgängligt om möjligheterna för att uppmuntra familjerna, säger Lahermaa.

Kvinnors lönebetalning upphör den 31 oktober

STTK följer upp löneskillnaden mellan män och kvinnor genom att ordna Kvinnornas lönedag den 31 oktober. Tidpunkten för dagen beror på hur löneskillnaden mellan män och kvinnor utvecklats. Enligt Statistikcentralen inkomstnivåindex under det andra kvartalet är kvinnornas lön i genomsnitt 83,1 procent av männens lön. På årsnivå betyder det att kvinnornas lön betalats ut fram till slutet av oktober. Kvinnorna arbetar därmed resten av året ”utan lön”.

– Det finns många orsaker till det ogrundade och oförklarliga löneskillnaden mellan män och kvinnor. Lönerna är högre i mansdominerade än i kvinnodominerade branscher, kvinnor får i genomsnitt lägre lön för samma arbete jämfört med sina manliga kolleger, kvinnor avancerar långsammare i karriären jämfört med män och kvinnor stannar hemma för att vårda barn under en längre tid jämfört med män. Man bör ändå inte ge upp, utan problemet bör rättas till.

– För att rätta till problemet kan man inte undvika att tala om pengar, men man måste också utnyttja andra metoder, till exempel en jämlikare fördelning av familjeledigheterna, säger Lahermaa.

STTK ordnar kvinnornas lönedag i samarbete med Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS och Kvinnoorganisationernas centralförbund och dess medlemsorganisationer.

Olika evenemang kommer att ordnas runtom i Finland för att påminna om löneskillnaden.

Tilläggsuppgifter: Anja Lahermaa, tel. 040 828 6845. En lista över regionala evenemang och kontaktpersoner: sttk.fi/naistenpalkkapaiva

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU