Sote-reformen måste slutföras denna valperiod

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.

Vesivalo kräver att sote-reformen måste tas till behandling i riksdagen ännu denna valperiod så att nödvändiga strukturreformer skall kunna genomföras.

– Om saken förhandlades enhälligt fram en lösning i arbetsgruppen för lagen om anordnande av social- och hälsovård där både regerings- och oppositionspartiernas representanter prisade lösningen. Trots detta vill man nu riva upp förslaget för att granskas på nytt.

Vesivalo är bekymrad för vårdpersonalens orkande då de stora avgörandena saknas.

– På arbetsplatserna står man inte ut med osäkerheten och slitandet och ryckandet utan med tanke på personalen och branschens attraktivitet borde man nu få säkerhet om den stora bilden och rikta sig mot framtiden och nyskapande.

När sote-lagens grundlagsproblem övervägs skall man parallellt med den kommunala självbestämmande-rätten betrakta medborgarnas rätt att få social- och hälsovårdsservice och allvarligt överväga dessa grundlagsrättigheters relation till varandra.

– Därför görs ju sote-reformen att medborgarna även i framtiden skulle ha social- och hälsovårdsservice. Nu bara vittrar servicen i väntan på reformen.

Kommunerna tyr sig som bäst till paniklösningar, bl.a. genom att lägga ut sina verksamheter. Likaså i de nuvarande sjukvårdsdistrikten pågår jätteinvesteringar och en kapprustningsspiral när säkerhet om helhetsbilden saknas.

– Om man inte nu åstadkommer lagstiftning blir situationen bara mera kaotisk än nu.

Mer information: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram