Sote-reformen måste slutföras denna valperiod

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.

Vesivalo kräver att sote-reformen måste tas till behandling i riksdagen ännu denna valperiod så att nödvändiga strukturreformer skall kunna genomföras.

– Om saken förhandlades enhälligt fram en lösning i arbetsgruppen för lagen om anordnande av social- och hälsovård där både regerings- och oppositionspartiernas representanter prisade lösningen. Trots detta vill man nu riva upp förslaget för att granskas på nytt.

Vesivalo är bekymrad för vårdpersonalens orkande då de stora avgörandena saknas.

– På arbetsplatserna står man inte ut med osäkerheten och slitandet och ryckandet utan med tanke på personalen och branschens attraktivitet borde man nu få säkerhet om den stora bilden och rikta sig mot framtiden och nyskapande.

När sote-lagens grundlagsproblem övervägs skall man parallellt med den kommunala självbestämmande-rätten betrakta medborgarnas rätt att få social- och hälsovårdsservice och allvarligt överväga dessa grundlagsrättigheters relation till varandra.

– Därför görs ju sote-reformen att medborgarna även i framtiden skulle ha social- och hälsovårdsservice. Nu bara vittrar servicen i väntan på reformen.

Kommunerna tyr sig som bäst till paniklösningar, bl.a. genom att lägga ut sina verksamheter. Likaså i de nuvarande sjukvårdsdistrikten pågår jätteinvesteringar och en kapprustningsspiral när säkerhet om helhetsbilden saknas.

– Om man inte nu åstadkommer lagstiftning blir situationen bara mera kaotisk än nu.

Mer information: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU