Sote-reformen måste slutföras denna valperiod

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.

Vesivalo kräver att sote-reformen måste tas till behandling i riksdagen ännu denna valperiod så att nödvändiga strukturreformer skall kunna genomföras.

– Om saken förhandlades enhälligt fram en lösning i arbetsgruppen för lagen om anordnande av social- och hälsovård där både regerings- och oppositionspartiernas representanter prisade lösningen. Trots detta vill man nu riva upp förslaget för att granskas på nytt.

Vesivalo är bekymrad för vårdpersonalens orkande då de stora avgörandena saknas.

– På arbetsplatserna står man inte ut med osäkerheten och slitandet och ryckandet utan med tanke på personalen och branschens attraktivitet borde man nu få säkerhet om den stora bilden och rikta sig mot framtiden och nyskapande.

När sote-lagens grundlagsproblem övervägs skall man parallellt med den kommunala självbestämmande-rätten betrakta medborgarnas rätt att få social- och hälsovårdsservice och allvarligt överväga dessa grundlagsrättigheters relation till varandra.

– Därför görs ju sote-reformen att medborgarna även i framtiden skulle ha social- och hälsovårdsservice. Nu bara vittrar servicen i väntan på reformen.

Kommunerna tyr sig som bäst till paniklösningar, bl.a. genom att lägga ut sina verksamheter. Likaså i de nuvarande sjukvårdsdistrikten pågår jätteinvesteringar och en kapprustningsspiral när säkerhet om helhetsbilden saknas.

– Om man inte nu åstadkommer lagstiftning blir situationen bara mera kaotisk än nu.

Mer information: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Senaste artiklarna

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste