Sote-reformen måste slutföras denna valperiod

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.

Vesivalo kräver att sote-reformen måste tas till behandling i riksdagen ännu denna valperiod så att nödvändiga strukturreformer skall kunna genomföras.

– Om saken förhandlades enhälligt fram en lösning i arbetsgruppen för lagen om anordnande av social- och hälsovård där både regerings- och oppositionspartiernas representanter prisade lösningen. Trots detta vill man nu riva upp förslaget för att granskas på nytt.

Vesivalo är bekymrad för vårdpersonalens orkande då de stora avgörandena saknas.

– På arbetsplatserna står man inte ut med osäkerheten och slitandet och ryckandet utan med tanke på personalen och branschens attraktivitet borde man nu få säkerhet om den stora bilden och rikta sig mot framtiden och nyskapande.

När sote-lagens grundlagsproblem övervägs skall man parallellt med den kommunala självbestämmande-rätten betrakta medborgarnas rätt att få social- och hälsovårdsservice och allvarligt överväga dessa grundlagsrättigheters relation till varandra.

– Därför görs ju sote-reformen att medborgarna även i framtiden skulle ha social- och hälsovårdsservice. Nu bara vittrar servicen i väntan på reformen.

Kommunerna tyr sig som bäst till paniklösningar, bl.a. genom att lägga ut sina verksamheter. Likaså i de nuvarande sjukvårdsdistrikten pågår jätteinvesteringar och en kapprustningsspiral när säkerhet om helhetsbilden saknas.

– Om man inte nu åstadkommer lagstiftning blir situationen bara mera kaotisk än nu.

Mer information: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder