Sote-reformen måste slutföras denna valperiod

Ordförande för Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauni Vesivalo är besviken på tvisten i regeringen om sote-förslaget och dess tidtabell.

Vesivalo kräver att sote-reformen måste tas till behandling i riksdagen ännu denna valperiod så att nödvändiga strukturreformer skall kunna genomföras.

– Om saken förhandlades enhälligt fram en lösning i arbetsgruppen för lagen om anordnande av social- och hälsovård där både regerings- och oppositionspartiernas representanter prisade lösningen. Trots detta vill man nu riva upp förslaget för att granskas på nytt.

Vesivalo är bekymrad för vårdpersonalens orkande då de stora avgörandena saknas.

– På arbetsplatserna står man inte ut med osäkerheten och slitandet och ryckandet utan med tanke på personalen och branschens attraktivitet borde man nu få säkerhet om den stora bilden och rikta sig mot framtiden och nyskapande.

När sote-lagens grundlagsproblem övervägs skall man parallellt med den kommunala självbestämmande-rätten betrakta medborgarnas rätt att få social- och hälsovårdsservice och allvarligt överväga dessa grundlagsrättigheters relation till varandra.

– Därför görs ju sote-reformen att medborgarna även i framtiden skulle ha social- och hälsovårdsservice. Nu bara vittrar servicen i väntan på reformen.

Kommunerna tyr sig som bäst till paniklösningar, bl.a. genom att lägga ut sina verksamheter. Likaså i de nuvarande sjukvårdsdistrikten pågår jätteinvesteringar och en kapprustningsspiral när säkerhet om helhetsbilden saknas.

– Om man inte nu åstadkommer lagstiftning blir situationen bara mera kaotisk än nu.

Mer information: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag