Vastuuta ihmisoikeuksista ei voi ulkoistaa kuluttajille

Työntekijöiden perusoikeudet kuuluvat kaikille työntekijöille. Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta SAK, STTK, AKAVA ja SASK muistuttavat, että riittämättömät palkat ja kurjat työolot ovat kuitenkin arkipäivää sadoille miljoonille ihmisille. Järjestöt haastavat suomalaisyritykset huolehtimaan työntekijöiden oikeuksista kaikessa liiketoiminnassaan, myös alihankintaketjuissaan ja Euroopan ulkopuolella. Vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta ei voi ulkoistaa kuluttajille.

Monet arkeemme kuuluvat tuotteet tekee henkilö, joka ei saa työstään elämiseen riittävää palkkaa ja työskentelee oloissa, joissa työntekijöitä sairastuu tai kuolee. Lapsi- ja pakkotyökään eivät ole historiaa. Kuluttajien halu tehdä eettisiä valintoja tuntuu jääneen monilta kansainvälisesti toimivilta suomalaisyrityksiltä tunnistamatta. Järjestöt kannustavat yrityksiä avoimeen ja aktiiviseen viestintään tuotteidensa taustoista.

–  Suomalaisten kiinnostus työntekijöiden oikeuksiin on kasvanut huimasti. Useimmat meistä haluavat, että tuotteet on valmistettu hyvissä oloissa ja työntekijä saa työstään elämiseen riittävää palkkaa. Yritysten tulisi nähdä eettinen tuotanto kilpailuetuna ja viestiä asiakkailleen aktiivisesti työntekijöiden oikeuksista ja tuotanto-olosuhteista, sanoo SASKin kehitysviestinnän koordinaattori Katri Blomster.

EU-tasolla otettiin viime viikolla askel eteenpäin, kun Euroopan unionin neuvosto hyväksyi direktiivin, jonka myötä pörssiyritysten on sisällytettävä raportointiin myös sosiaalinen näkökulma sekä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset.

– Muutos on oikean suuntainen. Säännönmukainen raportointi lisää yritysten tietoisuutta riskeistä ja ongelmista. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko jälkikäteen tehtävät raportit riittävän tehokas keino ehkäisemään lapsityön tai pakkotyön kaltaisia ihmisoikeusrikkomuksia, toteaa Akavan asiantuntija Miika Sahamies. Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet ja valvoo niiden toteutumista.

– Työelämän perusoikeudet ovat järjestäytymisvapaus, kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön, lapsityön ja syrjinnän kielto. Niiden toteutumisessa eri puolilla maailmaa on sitovalla lainsäädännöllä ja valvonnalla aivan olennainen merkitys, painottaa SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen.

Kunnon työn päivänä juhlitaan ihmisarvoista työtä

Kunnon työn päivänä 7.lokakuuta suomalaisilla työpaikoilla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta osallistua sen kehittämiseen.   Kaikki kunnon työn ehdot eivät toteudu aina suomalaisillakaan työpaikoilla, mutta meillä lainsäädäntö ja sopimukset suojaavat työntekijöitä, ja asioihin voidaan puuttua. Monessa muussa maassa niitä ei ole tai niiden noudattamista ei valvota.

– Oikeus järjestäytyä ja neuvotella työpaikoilla ovat olennaisia tekijöitä, kun työoloja tai palkkoja halutaan parantaa. Sitä kautta parannukset  voidaan saada siirtymään lainsäädännön tasolle asti, painottaa Taina Vallander STTK:sta.

Kunnon työn päivänä 7.lokakuuta kampanjoidaan ihmisarvoisen työn ja työntekijöiden perusoikeuksien puolesta. Samalla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta vaikuttaa sen kehittämiseen. Päivää vietetään samaan aikaan arviolta 60:ssä maassa.  Suomessa erilaisia Kunnon työn päivän tempauksia järjestetään tavallisilla työpaikoilla. Teemapäivää vietetään jo kuudetta kertaa.

#kunnontyönpäivä
facebook.com/kunnontyo
@kunnontyo

Lisätietoja   SASK: kehitysviestinnän koordinaattori Katri Blomster, puh. 040 358 1543
Akava: asiantuntija Miika Sahamies, puh. 050 372 8366 S
AK: kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen, puh. 040 731 2386
STTK: viestintäasiantuntija Taina Vallander, puh. 040 184 1464

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag