Vastuuta ihmisoikeuksista ei voi ulkoistaa kuluttajille

Työntekijöiden perusoikeudet kuuluvat kaikille työntekijöille. Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta SAK, STTK, AKAVA ja SASK muistuttavat, että riittämättömät palkat ja kurjat työolot ovat kuitenkin arkipäivää sadoille miljoonille ihmisille. Järjestöt haastavat suomalaisyritykset huolehtimaan työntekijöiden oikeuksista kaikessa liiketoiminnassaan, myös alihankintaketjuissaan ja Euroopan ulkopuolella. Vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta ei voi ulkoistaa kuluttajille.

Monet arkeemme kuuluvat tuotteet tekee henkilö, joka ei saa työstään elämiseen riittävää palkkaa ja työskentelee oloissa, joissa työntekijöitä sairastuu tai kuolee. Lapsi- ja pakkotyökään eivät ole historiaa. Kuluttajien halu tehdä eettisiä valintoja tuntuu jääneen monilta kansainvälisesti toimivilta suomalaisyrityksiltä tunnistamatta. Järjestöt kannustavat yrityksiä avoimeen ja aktiiviseen viestintään tuotteidensa taustoista.

–  Suomalaisten kiinnostus työntekijöiden oikeuksiin on kasvanut huimasti. Useimmat meistä haluavat, että tuotteet on valmistettu hyvissä oloissa ja työntekijä saa työstään elämiseen riittävää palkkaa. Yritysten tulisi nähdä eettinen tuotanto kilpailuetuna ja viestiä asiakkailleen aktiivisesti työntekijöiden oikeuksista ja tuotanto-olosuhteista, sanoo SASKin kehitysviestinnän koordinaattori Katri Blomster.

EU-tasolla otettiin viime viikolla askel eteenpäin, kun Euroopan unionin neuvosto hyväksyi direktiivin, jonka myötä pörssiyritysten on sisällytettävä raportointiin myös sosiaalinen näkökulma sekä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset.

– Muutos on oikean suuntainen. Säännönmukainen raportointi lisää yritysten tietoisuutta riskeistä ja ongelmista. Voidaan kuitenkin kysyä, ovatko jälkikäteen tehtävät raportit riittävän tehokas keino ehkäisemään lapsityön tai pakkotyön kaltaisia ihmisoikeusrikkomuksia, toteaa Akavan asiantuntija Miika Sahamies. Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet ja valvoo niiden toteutumista.

– Työelämän perusoikeudet ovat järjestäytymisvapaus, kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön, lapsityön ja syrjinnän kielto. Niiden toteutumisessa eri puolilla maailmaa on sitovalla lainsäädännöllä ja valvonnalla aivan olennainen merkitys, painottaa SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen.

Kunnon työn päivänä juhlitaan ihmisarvoista työtä

Kunnon työn päivänä 7.lokakuuta suomalaisilla työpaikoilla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta osallistua sen kehittämiseen.   Kaikki kunnon työn ehdot eivät toteudu aina suomalaisillakaan työpaikoilla, mutta meillä lainsäädäntö ja sopimukset suojaavat työntekijöitä, ja asioihin voidaan puuttua. Monessa muussa maassa niitä ei ole tai niiden noudattamista ei valvota.

– Oikeus järjestäytyä ja neuvotella työpaikoilla ovat olennaisia tekijöitä, kun työoloja tai palkkoja halutaan parantaa. Sitä kautta parannukset  voidaan saada siirtymään lainsäädännön tasolle asti, painottaa Taina Vallander STTK:sta.

Kunnon työn päivänä 7.lokakuuta kampanjoidaan ihmisarvoisen työn ja työntekijöiden perusoikeuksien puolesta. Samalla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta vaikuttaa sen kehittämiseen. Päivää vietetään samaan aikaan arviolta 60:ssä maassa.  Suomessa erilaisia Kunnon työn päivän tempauksia järjestetään tavallisilla työpaikoilla. Teemapäivää vietetään jo kuudetta kertaa.

#kunnontyönpäivä
facebook.com/kunnontyo
@kunnontyo

Lisätietoja   SASK: kehitysviestinnän koordinaattori Katri Blomster, puh. 040 358 1543
Akava: asiantuntija Miika Sahamies, puh. 050 372 8366 S
AK: kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen, puh. 040 731 2386
STTK: viestintäasiantuntija Taina Vallander, puh. 040 184 1464

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder