SPAL

Palomiesliitto

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastusalan ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.
SPALissa on noin 4 800 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.
www.palomiesliitto.fi

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.