Ammattiliitot tulevaisuudessa

Ammattiliiton tehtävä on muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan ja kehittää yhteiskuntaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti.

ammattiliiton edustajia

Ay-liike vaikuttaa kaikkialla, missä jäsenistön hyvinvoinnista ja elämänlaadusta päätetään. Edunvalvontaa tehdään työntekijä- ja työnantajaliittojen välisessä sopimustoiminnassa, vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen.

STTK on uudistusmielinen ja poliittisesti moniarvoinen järjestö, joka tekee aktiivista yhteistyötä eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Haluamme vaikuttaa työelämän muutokseen yhteistyökykyisesti, eri vaihtoehdoista keskustellen ja uusia avauksia tehden.

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta rakentuu edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Jokainen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen päätöksentekoon osallistuva toimija saa valtuutuksensa jäsenistöltä. Vastaavasti keskusjärjestön päätöksentekoon osallistuvat toimijat saavat valtuutuksensa oman liittonsa jäsenistöltä. Ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuus neuvotella ja vaikuttaa on sidottu sen jäsenistöön.

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta rakentuu edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Jokainen keskusjärjestön päätöksentekoon osallistuva toimija saa valtuutuksensa oman liittonsa jäsenistöltä.

Jäsenyys

Työelämän ja yhteiskunnan muutos todistavat, että ammattiliittoja ja niiden tekemää vaikuttamista tarvitaan työntekijöiden edunvalvonnassa. Jäsenyys tuo turvaa ja yhteisöllisyyttä muuttuvassa työelämässä. Jäsenenä voit aina kääntyä liittosi puoleen työelämän ongelmatilanteissa. Apunasi ovat ammattitaitoiset lakimiespalvelut ja työpaikalla toimivat luottamusvaltuutetut. Liitot tarjoavat jäsenilleen myös apua ja opastusta erilaisissa työelämän murroskohdissa, työnhaussa, työttömyydessä, lomautuksissa, perhevapaalle jäädessä tai osaamisen päivittämisessä. Paljon tietämystä on puhelinsoiton tai sähköpostin päässä.

Etsi itsellesi sopivin ammattiliitto ja rakenna työelämästä entistä parempaa!

Henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja on yrityksen työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka toimii työpaikalla luottamusmiehenä, luottamusvaltuutettuna, työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluasiamiehenä, European Works Council -edustajana (Eurooppalainen yritysneuvosto) tai heidän varamiehenään. Osa henkilöstön edustajista voi hoitaa samaan aikaan useita tehtäviä.

Henkilöstön edustajat neuvovat, tukevat ja neuvottelevat työntekijöiden palkkaukseen, työaikoihin, työpaikkojen säilymiseen, työsuojeluun ja työsuhdeturvaan liittyvistä kysymyksistä. He ovat myös työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. Tähän työhön henkilöstön edustajille on varattava riittävästi aikaa ja asianmukaisen työvälineet. Lisäksi henkilöstön edustajat tarvitsevat riittävästi tietoa, osaamista, yhteistyökumppaneita, vuorovaikutusta ja uusia ajatuksia. Paikallisen sopimisen lisääntyessä henkilöstön edustajan rooli on erittäin merkittävä. Henkilöstön edustajan asema ei kuitenkaan tällä hetkellä ole niin vahva, jotta paikallinen sopiminen voisi aidosti edistyä.

Yhteistoiminta

Työpaikan toiminnan kehittäminen onnistuu parhaiten yhteistyössä henkilöstön ja johdon kanssa. Hyvän yhteistoiminnan ja vahvan luottamuksen välttämätön edellytys on henkilöstön edustajien riittävä tiedonsaanti. Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia, tasaveroista aloiteoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettava sekä muutostilanteissa että muussa yhteistoiminnassa.