Ratkaisuja 2 – Väkivalta, kuormitus ja sisäilmaongelmat työpaikoilla

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Tehtävien liiallinen määrä, kiire sekä huono johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat eniten henkiseen kuormittumiseen. Huono työergonomia, rasittavat työasennot ja -liikkeet sekä toisaalta staattinen istumatyö ja lämpötila aiheuttavat eniten fyysistä kuormittavuutta. Työpaikan sisäilmaongelmat johtuavat muun muassa lämpötilasta, huonosta ilmanvaihdosta, epäsiisteydestä ja homeesta. Tässä julkaisussa käsitellään mm. näitä ongelmia ja esitetää niihin ratkaisuja.