ratkaisuja

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Muutos ei ole tilapäinen ilmiö vaan pysyvä olotila työpaikoilla. Jatkuva muutos kuormittaa työntekijöitä aivan toisin kuin ennen. Samalla se haastaa johtamisen ja esimiestyön uudella tavalla.
Työvoimakustannusten minimointi on huono lääke tuottavuuden kasvuun. Tarvitsemme kestävämpiä ratkaisuja. On panostettava työelämän laadun kehittämiseen. Henkilöstön tiedonsaannilla, vuoropuhelulla ja osallistamisella on entistä suurempi merkitys siihen, miten henkilöstö pysyy muutoksessa mukana ja miten tuottava työntekijä on. Teknologian kehityksen edellyttämä jatkuva osaamisen kehittäminen pitää nähdä mahdollisuutena. Hyvinvointi ja turvallinen työelämä luodaan työpaikoilla yhdessä – paremmalla johtamisella.

Aiheena nyt

Turvallisuutta tulee johtaa -yhteistyössä

| 15.10.2019

Turvallisuusjohtamista sekä turvallisuuskulttuuria on tutkittu ja ymmärretty historian aikakausina eri käsitteillä. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää onnettomuuksien ja tapaturmien... Lue lisää

Ratkaisuja 2 – Väkivalta, kuormitus ja sisäilmaongelmat työpaikoilla

| 8.10.2019

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Tehtävien liiallinen määrä, kiire sekä huono johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat... Lue lisää

Aiheena nyt

Henkinen kuormitus uuvuttaa nuoret jo työuran alussa

| 8.10.2019

Työelämä digitalisaation ja teknologian tuomien hyötyjen ansiosta työelämä rasittaa meitä fyysisesti vähemmän kuin ennen, mutta henkinen kuormitus on... Lue lisää

Aiheena nyt

Esimiesten rooli on tärkeämpi kuin koskaan ennen

| 8.10.2019

Isot avokonttorit, automatisaatio ja digitalisaatio ovat muuttaneet työtä valtavasti vakuutusalalla. Tusinoittain työtehtäviä on kadonnut, toisaalta tekoälyn ja chatbottien... Lue lisää

Aiheena nyt

Väkivallan uhkaa hallitaan työpaikan toimivilla käytännöillä

| 8.10.2019

Olen saanut seurata näköalapaikalta suomalaisen työelämän ja työsuojelun erilaisia ilmiöitä aina 80-luvulta saakka. Työsuojelun perusasiat kuten tapaturmien ja... Lue lisää

Aiheena nyt

Väkivallan monet kasvot

Millariikka Rytkönen | 8.10.2019

”Ensihoitaja kohtaa humalaisen, väkivaltaisesti käyttäytyvän asiakkaan hälytystehtävässään.” ”Potilas raapii ja lyö hoitajaa aamutoimien yhteydessä.” ”Potilas on tyytymätön saamiinsa... Lue lisää