työkyky

Työkyky tarkoittaa tasapainoa työntekijän toimintakyvyn, voimavarojen ja osaamisen sekä työn aiheuttamien vaatimusten ja  haasteiden kesken. Työkyvyn perustana on työtehtävien edellyttämä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja osaaminen. Työkykyyn vaikuttavat myös mm. motivaatio sekä esimiehen ja työyhteisön antama tuki.

Työkyky ei ole sama asia kuin työterveys. Tietyn sairausdiagnoosin puitteissa toimintakyky voi vaihdella suuresti. Lisäksi erilaiset työtehtävät ja työympäristöt aiheuttavat erilaisia vaatimuksia ja myös mm. vaihtelevat työajat ja vaadittava työtahti vaikuttavat työkykyisyyteen. Myös esim. vaikeasti vammainen työntekijä voi olla työkykyinen vaativiin tehtäviin, jotka ovat hänen toimintakyvylleen sopivia ja mahdolliesti sopivien apuvälineiden käytöllä tuettuja.

Työkykyä hoidetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä työpaikalla hyviä yhteistoiminnallisia menettelytapoja noudattaen. Positiivisia asenteita työpaikoilla ja yhteiskunnassa tarvitaan, jotta kaikkien työkykyä arvostetaan ja saadaan käyttöön. Tulevaisuudessa myös osittainen työkyky on yhä useammin hyödynnetty työmarkkinoilla.

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Elena Gorschkow | 24.6.2024

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Lausunnon pääkohdat Yleistä STTK pitää välttämättömänä, että keinoja työelämän yhdenvertaisuutta kehitetään konkreettisesti luomalla... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuositukseksi

Ida Nummelin | 2.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Kommentit johdantoon: STTK pitää hyvänä, että päivitystarve vuonna 1997 laadittuun Majvik 1 ja... Lue lisää

Tiedote

STTK tutki: Yksilöllinen tuki, luottamus ja kannustus avaintekijöitä osatyökykyisten työkyvyn kokemuksessa

| 15.12.2023

Suomessa arvioidaan olevan noin 65 000 työelämän ulkopuolella olevaa, työhön kykenevää ja halukasta osatyökykyistä*. Viidennes työikäisistä kokee työkykynsä alentuneeksi.... Lue lisää

Uutinen

Tarinoita osatyökykyisyydestä

| 14.12.2023

STTK on tuottanut kaksi videota elämästä osatyökykyisenä. Videolla Annukka Berg ja Satu Luukkonen kertovat tarinansa elämästä osatyökykyisenä. Suomessa... Lue lisää

Uutinen

Osa ratkaisua – STTK:n tavoitteet osatyökykyisten työllistämiseksi

Elena Gorschkow | 14.12.2023

Suomessa arvioidaan olevan 65 000 työelämän ulkopuolella olevaa työhön halukasta ja kykenevää osatyökykyistä. Osatyökykyisyys voi koskettaa työuran aikana... Lue lisää

Osatyökykyisten moninaisuus ja eletty työkyky – Taloutta ja työelämää 1/2023

Elena Gorschkow | 14.12.2023

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Atte Vienon STTK:lle laatima Osatyökykyisten moninaisuus ja eletty työkyky -selvitys.