työsuojelu

Työn ja työympäristön muokkaamista mahdollisimman terveelliseksi, turvalliseksi ja työhyvinvointia edistäväksi pohjautuu lainsäädäntöön, mutta käytännön työsuojelutyössä olennaista on hyvä yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa.

Fyysisten työympäirstöriskien ja haitallisten altisteiden minimoimisen ohella painopiste on viime vuosina siirtynyt myös henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden edistämiseen.

Vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä on aina ensisijaisesti työnantajalla. Työsuojeluhallintoa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja  valvontavastuu on aluehallintoviranomaisilla (AVIt).

Työn murroksen myötä työsuojelun sisältö tulee edelleen muuttumaan, ja työmarkkinosapuolet ovat vahvasti mukana tässä kehittämistyössä.

Lausunto

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Ida Nummelin | 21.2.2024

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Ehdotetulla asetuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän... Lue lisää

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Erkki Auvinen | 25.8.2022

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 1.Yleiset huomiot esityksestä Esitys on palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä tarpeellinen, riittävän... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Ida Nummelin | 23.6.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK pitää lain soveltamisalan laajentamista koskemaan myös turvauhkia hyvänä ja pitää turvallisuustason parantamista... Lue lisää

Blogi

Ongelmallinen sisäilma

Erkki Auvinen | 10.12.2021

Sisäilmaongelmat koskettavat lukuisia työpaikkoja ja ovat satojentuhansien työntekijöiden arkea. Tästä huolimatta yhteisymmärrys ongelman vakavuudesta ja ratkaisukeinoista puuttuu. Paikallaan... Lue lisää

Tiedote

STTK: Koronapandemia ja etätyö luovat haasteita työsuojelulle ja työhyvinvoinnille

Antti Palola | 6.10.2020

Koronapandemia on luonut aivan uusia haasteita työpaikkojen työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnalle.– Työnantajan on turvattava työntekijöidensä terveys ja turvalliset työolot... Lue lisää

Tiedote

Pasi Parviainen on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

| 6.10.2020

Metsäasiantuntija Pasi Parviainen on valittu STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutetuksi. Hän työskentelee Imatralla Stora Enson palveluksessa, missä hän edustaa reilua... Lue lisää