Materiaalikategoria: Julkaisut

Kestävä energia – näkemyksiä energiapolitiikan kehittämiseksi

Jaakko Haikonen | 7.2.2023

STTK:n energialinjauksissa korostuvat energian saatavuus ja hinta - niin kuluttajan kuin teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeista alkaen. Samaan aikaan... Lue lisää

Osaava Suomi – näkemyksiä osaamistason nostamiseksi

Riina Nousiainen | 25.1.2023

STTK:n strategisena tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. 2020-luvun työntekijä kohtaa työurallaan useita samanaikaisia ja vaikeasti ennustettavia... Lue lisää

Eduskuntavaalit 2023 – Mitä suomalaiset ajattelevat?

Elena Gorschkow | 20.1.2023

STTK teetti syksyllä 2022 kansalaiskyselyn Aula Researchilla tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 3002 ihmistä... Lue lisää

Aluetoiminnan talous- ja toimintaohje

Ulla Hyvönen | 19.12.2022

Aluetoiminnan talous- ja toimintaohje on tarkoitettu STTK:n aluetoiminnassa toimiville luottamushenkilöille. Ohje toimii toiminnan suunnittelussa koko kauden ajan. Mukana... Lue lisää

Taloutta ja työelämää: Yksinasumisen muutokset ja tulotaso

Patrizio Lainà | 15.12.2022

Taloutta ja työelämää -sarjassa julkaistaan tutkimuspäällikkö Timo Kauppisen (THL) selvitys yksinasumisen muutoksista ja yksinasujien tulotasosta. Liitteessä on STTK:n... Lue lisää

Aluetoiminnan käsikirja 2023-2024

Ulla Hyvönen | 8.12.2022

Aluetoiminnan käsikirja on tarkoitettu STTK:n aluetoiminnassa toimiville luottamushenkilöille. Käsikirja toimii toiminnan suunnittelussa koko kauden ajan. Katso myös Aluetoiminnan... Lue lisää

Palkkakalenteri

Katariina Sahlberg | 2.11.2022

Tässä kalenterissa tuomme esiin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä epäkohtia. Naisen euro on edelleen huomattavasti miehen euroa pienempi. Samasta ja samanarvoisesta... Lue lisää

Kestävä verotus – näkemyksiä verotuksen kehittämiseksi

Patrizio Lainà | 1.11.2022

Tasainen tulonjako on STTK:lle tärkeä arvo. Mielestämme suuret tulo- ja varallisuuserot ovat kasvun este. Verotuksen tehokkuus ja ohjaavuus... Lue lisää

Näkemyksiä kehysbudjetoinnin kehittämiseksi

Patrizio Lainà | 26.10.2022

Julkaisu sisältää STTK:n linjauksia siitä, miten kehysbudjetointia pitäisi kehittää.