Osaava Suomi – näkemyksiä osaamistason nostamiseksi

Lisätietoja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

STTK:n strategisena tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. 2020-luvun työntekijä kohtaa työurallaan useita samanaikaisia ja vaikeasti ennustettavia muutoksia. Työelämän osaamistarpeet ja -vaatimukset muuttuvat, ja muutos näkyy myös STTK:n edustamien toimihenkilö- ja asiantuntijatyötä tekevien arjessa. Osaava Suomi -julkaisussa on STTK:n näkemyksiä osaamistason nostamiseksi.