Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Johdan STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen tiimiä, toiminnan kehittämistä ja strategista suunnittelua. Vastuualueinani ovat osaamiseen ja koulutukseen, talous-, työvoima- ja veropolitiikkaan, ilmastonmuutokseen ja kansainväliseen rekrytointiin liittyvät kysymykset. Aloitteleva työmatkapyöräilijä.

Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Huomiot ohjeen yleisestä osasta: luvut 1–3 STTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua uudistetun lainsäädännön vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta.... Lue lisää

Ukrainasta saapuneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa

Ukrainasta saapuneilla, tilapäistä suojelua hakeneilla henkilöillä on oikeus tehdä töitä Suomessa. Tilapäistä suojelua haetaan ottamalla yhteyttä poliisiin tai... Lue lisää

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden... Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

STTK:n lausunto sisäministeriölle STTK on aiemmin pitänyt perusteltuna ja tarpeellisena pitkäaikaisviisumin (D-viisumi) kohderyhmän laajentamista esimerkiksi opiskelijoihin ja tutkijoihin. ... Lue lisää

Rasismin ja syrjinnän kitkeminen työelämästä edellyttää selkeitä pelisääntöjä

Kuluvalla viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa. STTK on mukana, koska haluamme osaltamme olla leventämässä hartioita, joilla rasismia ja... Lue lisää

Työmarkkinajärjestöt muistuttavat: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei oikeuta syrjintään työpaikoilla

Venäjän ja Valko-Venäjän sota ukrainalaisia vastaan näkyy yritysten ja työpaikkojen tilanteessa monella tavalla. Pakotteiden ja vastapakotteiden myötä liiketoiminta... Lue lisää