Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Johdan STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen tiimiä, toiminnan kehittämistä ja strategista suunnittelua. Vastuualueinani ovat osaamiseen ja koulutukseen, talous-, työvoima- ja veropolitiikkaan, ilmastonmuutokseen ja kansainväliseen rekrytointiin liittyvät kysymykset. Aloitteleva työmatkapyöräilijä.

Puutu rasismiin

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus puuttua ja ennaltaehkäistä syrjintää. Tehokas väline on yhdenvertaisuussuunnitelma. Tämän viikon teema on puuttuminen. Vietämme... Lue lisää

Lausuntohallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavan ulkomaalaislakia ja yhtä ulkomaalaislain muuttamisesta annettua... Lue lisää

Ikäjohtaminen on yksilöllisten tarpeiden huomioimista kaikissa ikäryhmissä

Työelämässä ikäjohtamisesta puhutaan usein vain ikääntyvän työntekijän osaamista ja työkykyä tukevana tapana johtaa. Käsite ikääntyvä saatetaan kuitenkin liittää... Lue lisää

Viekö yksinäisen miehen luottamuksen ja tuen puute?

Lauluntekijä on kuvannut yksinäisyyden kokemusta vertauksella vuoden pimeimpään kuukauteen: Marraskuu voi viedä yksinäisen miehen. Yli taivaan, sen päivät... Lue lisää

Onko palkkatasa-arvo loittoneva haave?

STTK viettää jälleen naisten palkkapäivää havainnollistaakseen sukupuolten välistä palkkaeroa. Naisten palkanmaksu ”päättyy” 4. marraskuuta, koska silloin naiset ovat... Lue lisää

HE eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kotouttamislain korvaukset (61–62§) Esityksen mukaan kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin... Lue lisää