Sanna Rantala

juristi, työlainsäädäntö

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaan mm. työehtosopimusjärjestelmään, kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan sekä tietosuojaan liittyvistä asioista.

Lausunto kirkolliskokouksen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Näkemyksenne siitä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteistoimintaa säänneltäisiin jatkossa sopimusten sijaan lailla.  Hyvä... Lue lisää

STTK on tyytymätön paikallisen sopimisen lainvalmisteluun

Hallitusohjelman paikallista sopimista koskevia kirjauksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä. Työ päättyi 14.2. STTK ei ole... Lue lisää

Hallitusohjelma edistää työehtojen heikentämistä – ei aitoa paikallista sopimista

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lisätä paikallista sopimista. Se tapahtuu hallitusohjelmakirjausten mukaana. poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä... Lue lisää

Paikallinen sopiminen vaatii osaamista

Paikallinen sopiminen on jo vuosia ollut puheenaihe työmarkkinoilla, ja erityisesti sitä ovat halunneet lisätä työnantajat. Paikallista sopimista tapahtuu... Lue lisää

Pakkolait iskevät sopimusautonomiaa vastaan

Paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla siten, että sopija voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö.... Lue lisää