Tiedotteet

Tiedote

STTK:n hallitus: Työnantajien eläkemaksuvenkoilu merkitsisi ryöstöä nuorilta

| 5.11.2012

Ensi vuoden työeläkemaksun tasosta on syntynyt riita palkansaajien ja työnantajien välille. Vuonna 2009 solmitussa sosiaalitupossa sovittiin, että työeläkemaksua... Lue lisää

Tiedote

STTK: Naisten palkanmaksu tältä vuodelta päättyy 28.10.

| 28.10.2012

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin vain 82,4% miesten palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna naisten palkka on maksettu... Lue lisää

Tiedote

STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen: Puolustusvoimauudistus rikkoo räikeästi sukupuolten välistä tasa-arvoa

| 4.10.2012

Pääesikunta julkisti lokakuun alussa puolustusvoimauudistukseen liittyvän henkilöstösuunnitelmansa, jossa irtisanomisen kohteeksi joutuu 865 työntekijää. Näistä siviilejä on 735 ja... Lue lisää

Tiedote

STTK: Ikääntyneiden turvan heikentämisyritys uhkaa työurasopimusta

Taina Vallander | 21.3.2012

Työuraneuvottelut ovat loppusuoralla. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) esittää yllättäen niin sanotun työttömyyseläkeputken ikärajojen nostamista kahdella vuodella. – Suomi elää... Lue lisää

Tiedote

STTK: Toimiva nuorten yhteiskuntatakuu välttämätöntä maamme nuorison kannalta

Taina Vallander | 15.3.2012

Nuorten yhteiskunta -työryhmä jätti raporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle tänään 15.3. STTK pitää raportin sisältämiä ehdotuksia välttämättöminä jos haluamme... Lue lisää

Tiedote

STTK: Vanhentuneet roolimallit estävät naisten ja miesten tasa-arvon kehittymistä

Taina Vallander | 8.3.2012

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK juhlistaa tänään kansainvälistä naistenpäivää ja muistuttaa sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja siitä, että työelämän tasa-arvo-ongelmien... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus ei hyväksy vanhuuseläkeiän alarajan nostamista

Taina Vallander | 15.2.2012

STTK:n hallitus ei hyväksy vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamisen 63:sta vuodesta 65:een vuoteen. STTK:n hallituksen mielestä eläkejärjestelmä toimii ja työurat... Lue lisää