Lausunto

Lausunto

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikainen muuttaminen

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikainen korottaminen on... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuksesta korvattava taksimatka

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnan korottaminen on... Lue lisää

Lausunto

Lausuntopyyntö verotietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Seppo Nevalainen | 9.5.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Pohjoismaiseen avoimeen yhteiskuntaan kuuluu verotietojen julkisuus. Verotietojen julkisuudella on monia myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa demokratian... Lue lisää

Lausunto

HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Seppo Nevalainen | 9.5.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle STTK ry kannattaa taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa. Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla on monia myönteisiä vaikutuksia.... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien muuttamisesta

Ida Nummelin | 4.5.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK katsoo, että järjestämisvastuun siirtämisestä aiheutuvat muutokset on huomioitu riittävällä tavalla tekstimuutoksissa. Luonnoksen... Lue lisää

Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Riina Nousiainen | 29.4.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle STTK ry kannattaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön... Lue lisää

Lausunto

Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Taina Vallander | 29.4.2022

STTK:n lausunto oikeusministeriölle Huomiot ohjeen yleisestä osasta: luvut 1–3 STTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua uudistetun lainsäädännön vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta.... Lue lisää

Lausunto

Ns. työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys

| 29.4.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK on osallistunut esityksen valmisteluun ja katsoo, että lakiehdotus on tavoitteiltaan kannatettava. STTK... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

| 29.4.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista Ehdotuksen tavoitteet, eli digitallinen henkilöllisyystodistus ja ulkomaalaiselle tarkoitetun... Lue lisää