verotus

Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Veroja on maksettava esimerkiksi saaduista tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta.

STTK haluaa, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy myös tulevaisuudessa. Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin kuuluu melko korkea kokonaisveroaste. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisverotuksen tasoa ei voida Suomessa laskea vaarantamatta julkisen sektorin palveluita. Sen sijaan veroasteen sisällä on mahdollista keventää pieni- ja keskituloisten palkkaverotusta työllisyyden edistämiseksi.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa sekä kunnissa. Verotusta säätelevät lait (verolait) valmistellaan valtiovarainministeriössä ja  hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto Suomessa kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 prosenttia. Verohallinnon lisäksi veroja ja maksuja keräävät myös Tulli ja Trafi.

Tiedote

STTK: Hallituksen verolinjan toteutuessa hyvätuloisilla pyyhkii entistä paremmin

| 28.6.2023

Verotus on STTK:n mielestä toimiva keino sopeuttaa julkista taloutta, mutta uudessa hallitusohjelmassa keinoja ovat julkisten menojen leikkaukset ja... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hallitusohjelman menoleikkausten hyöty tuhlataan verohelpotuksiin

| 21.6.2023

Hallitusohjelma keskittyy poikkeuksellisen voimakkaasti menoleikkauksiin. Verotus kevenee yli neljä miljardia euroa hallituskauden aikana muun muassa haittaverojen tuoton laskiessa,... Lue lisää

Blogi

Verotuet syyniin

Tom-Henrik Sirviö | 15.6.2023

Suomalaiseen verojärjestelmään kuuluu iso joukko erilaisia verotukia. Ne ovat normaaliin verotukseen tehtyjä poikkeuksia, joissa jokin verotus käytännössä kevenee.... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Sopeutustoimien on tuettava kasvua

Antti Palola | 12.6.2023

Säätytalolla hallitusohjelmaneuvottelut jatkuvat pitkälti toista kuukautta.─ Vaikka odottavan aika on pitkä, olennaista ei silti ole hallitusneuvotteluihin käytettävä aika... Lue lisää

Blogi

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Seppo Nevalainen | 2.6.2023

Hallitusohjelmaneuvotteluista on kuulunut huolestuttavia tietoja siitä, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta oltaisiin poistamassa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisen... Lue lisää

Blogi

Ministeriön ja tutkimuksen sopeutusvisiot – ei aina yksi yhteen

Tom-Henrik Sirviö | 22.3.2023

Valtiovarainministeriö julkisti hiljattain meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen, jotka sisältävät mahdollisia toimia tulevalle hallitukselle talouden tasapainottamiseksi. Konkreettisia toimenpiteitä... Lue lisää