osaaminen työelämässä

Osaaminen työelämässä on keskiössä kun puhutaan työurien pidentämisestä, yhteiskunnan rakennemuutoksesta ja työhyvinvoinnista.

Osaava työvoima on Suomelle merkittävä menestystekijä.  Työn murros muuttaa ammatteja ja osaamistarpeita nopeasti, ja yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen edellyttää mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista läpi työuran. Ajantasainen osaaminen tuo yksilölle turvaa muuttuvassa työelämässä.

Tulevaisuudessa on pystyttävä hyödyntämään koko työikäisen väestön osaamispotentiaali nykyistä paremmin koko työuran ajan. Tämä edellyttää, että nykyistä suurempi osa työikäisestä väestöstä osallistuu jatkuvaan oppimiseen. Työuran aikaista kouluttautumista on tarpeen tukea työpaikoilla ja lisäämällä jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa.

STTK:lle on tärkeää edistää jatkuvaa oppimista laajasti huomioiden erityisesti toisen asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus.

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

Riina Nousiainen | 25.4.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle STTK kannattaa voimaantulosäännöksen muuttamista. On tärkeää varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnonosia... Lue lisää

Uutinen

Digitalisaatio työpaikalla

| 24.3.2022

Digitalisaatio on muuttanut merkittävällä tavalla töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointitapoja kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Muutoksen vauhti... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Suomea vaivaava kamreerinäkemys estää strategisen ajattelun

| 14.2.2022

STTK:n hallituksen mielestä maan hallituksen viime viikolla linjaamat 110 miljoonan euron työllisyystoimet vahvistavat enemmänkin valtiontaloutta kuin lisäävät työllisyyttä.–... Lue lisää

Tiedote

STTK: Osaaminen on tulevan talouskasvun välttämätön kriittinen tekijä

Antti Palola | 27.1.2022

Työelämän murros muuttaa kaikkien työikäisten osaamistarpeita. Pandemia toi lyhyessä ajassa esiin työikäisten osaamisen jakolinjat esimerkiksi etätyön ja työn... Lue lisää

Blogi

Alueet tarvitsevat toimivaa osaamisyhteistyötä

Tapio Huttula | 26.1.2022

Alueiden erilaistuminen on kiihtyvä ilmiö. On selvää, että Helsingin ja Kainuun elinvoimasta huolehditaan eri keinoin. Miten väestönkehitys vaikuttaa... Lue lisää

Blogi

Henkilöstön osaamisen kehittäminen yritysten tutkimus- ja kehitysinvestointien tuen ehdoksi

Riina Nousiainen | 9.12.2021

Viimeiset kaksi vuotta jäävät historiaan aikana, jolloin digitalisaatio ja etätyö muuttivat työelämää ja tapaamme tehdä työtä perusteellisesti. Muutos... Lue lisää