STTK ja Arene: Osaajapulan ratkaiseminen edellyttää kestävää koulutuksen rahoitusta

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Työelämän osaajapula on syventynyt ja pulaa koulutetuista ja pätevistä ammattilaisista on jo lähes kaikilla toimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysten mukaan jopa puolet työnantajista on kohdannut vaikeuksia löytää tarvitsemaansa työvoimaa. Osaajapulan ratkaisu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä edellyttää pitkäjänteistä koulutukseen ja osaamiseen investoimista. Yleinen kustannustason nousu iskee myös ammattikorkeakouluihin.
─ Osaaminen on yksilölle ja yhteiskunnalle parasta muutosturvaa, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Ennakointitietojen mukaan uusissa syntyvissä työpaikoissa kasvaa tarve korkeakoulutasoiselle osaamiselle. Erityisen paljon kasvaa ammattikorkeakouluista tulevan osaamisen tarve. Ammattikorkeakouluista valmistuneet jäävät myös alueille työvoimaksi ja siksi sen merkitys alueiden elinvoimalle on valtavan tärkeä. Esimerkiksi hyvinvointialueiden työntekijöistä 60 – 70 prosenttia tulee ammattikorkeakouluista.

Kuluvalla hallituskaudella on lisätty korkeakoulujen aloituspaikkoja, mutta silti tuhannet nuoret ja vanhemmat opinhaluiset jäävät odottamaan opiskelupaikkaansa joka vuosi. Suomelta puuttuu kestävä suunnitelma siitä, miten koulutustasoa tullaan nostamaan.
─ Jos Suomi haluaa kehittyvän tulevaisuuden, ei sillä ole muuta mahdollisuutta kuin sijoittaa korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotyöhön, Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén sanoo.

Ammattikorkeakoulututkinnon hinta on puolittunut kymmenessä vuodessa. Työelämä tarvitsee ja odottaa ammattikorkeakoulusta valmistuvilta vahvaa teoriaa ja siihen kytkettyä käytännönläheistä osaamista. Tutkintoon käytettävissä oleva rahoitus vaikuttaa laajasti opiskelijoiden ohjaukseen, tukeen ja pedagogisiin toteuttamismahdollisuuksiin. Ammattikorkeakoulupedagogiikassa tarvitaan fyysisiä oppimis- ja tutkimusympäristöjä digitaalisten oppimisympäristöjen rinnalla.
─ Ammattikorkeakoulut ovat osoittaneet kykynsä ottaa tuottavuusloikka ja uudistaa koulutusta ja tutkimus- ja kehittämistyötään työelämän tarpeiden mukaisesti. Nyt vihdoin tämän työn olisi annettava mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa”, Mervi Vidgrén sanoo.

Työelämä uudistuu jatkuvan oppimisen kautta

Digitalisaation ohella siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa muuttaa työelämää, työn tekemisen tapoja ja osaamistarpeita nopeasti. Muutokset kiihdyttävät tarvetta jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Ammattikorkeakoulut tarjoavat työpaikoille käytännönläheistä tutkimukseen perustuvaa kehittämiskumppanuutta esimerkiksi uusien energiatehokkuutta parantavien teknologioiden käyttöönottoon ja prosessien kehittämiseen.
─ Meidän on ehdottomasti vauhditettava jatkuvaa oppimista työelämässä. Tämä voitaisiin tehdä määrittelemällä yrityksille jaettavien TKI-kannustimien ehdoksi henkilöstön osaamisen kehittämisen elementti, kuten osaamiskartoitukset ja niiden pohjalta toteutettu koulutussuunnitelma”, Antti Palola sanoo.

STTK:n ja Arenen edustajat kokoontuivat 24.8. keskustelemaan osaavan työvoiman saatavuudesta, jatkuvasta oppimisesta ja työn tuottavuudesta.

Lisätietoja STTK:ssa: puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030
Lisätietoja Arenessa: puheenjohtaja Mervi Vidgrén, puhelin 044 785 5001

Ajankohtaista

29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue