kilpailukyky

Kilpailukyky jakautuu hintakilpailukykyyn ja reaaliseen eli laadulliseen kilpailukykyyn. Hintakilpailukyvyllä tarkoitetaan ennen kaikkea työvoimakustannusten tasoa verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. Laadullisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka kehittyneitä ja laadukkaita tuotetut hyödykkeet ovat.

Valtiolla on kannustin pitää huolta hyvästä kilpailukyvystä, jotta kansainvälisesti toimivien yritysten investointeja saadaan houkuteltua maahan, ja kotimaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. STTK pyrkii kehittämään suomalaista kilpailukykyä muun muassa pitämällä huolta tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien riittävästä määrästä, hyvästä osaamistasosta ja riittävästä infrastruktuurista.

Lausunto

HE eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Seppo Nevalainen | 9.5.2022

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle STTK ry kannattaa taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottoa. Taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotolla on monia myönteisiä vaikutuksia.... Lue lisää

Tiedote

Elinkeinoelämä ja ammattijärjestöt: Talvimerenkulun kilpailuhaitta hyvitettävä EU:n ilmastotoimissa

Antti Palola | 9.2.2022

Suomen on tärkeää tehdä oma osuutensa, jotta EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan. Päästövähennykset tulee kuitenkin toteuttaa siten, että vienti tai... Lue lisää

Blogi

Tuottavuuden kehitys – miksi Ruotsi rökittää Suomen?

Antti Koskela | 5.3.2020

Kuuntelin eilen aamulla Helsingin Economicumissa professori Matti Pohjolan esityksen Suomen tuottavuuskehityksestä. Havainto on lyhyesti sanottuna, että menee päin... Lue lisää

Blogi

Arvonnousuvero tiivistäisi veropohjaa ja ehkäisi veronkiertoa

Patrizio Lainà | 7.2.2020

Arvonnousuvero tunnetaan myös maastapoistumisverona tai exit-verona. Sen tarkoitus on verottaa maassa asumisen aikana syntynyttä arvonnousua myyntivoitoista, lahjoista ja... Lue lisää

Blogi

Miksi sosiaalivakuutusmaksujen siirron vaikutuksista vaietaan?

Katarina Murto | 22.8.2019

Työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros on käynnistymässä. Julkista keskustelua on käyty kiivaasti kilpailukykysopimuksen 24 tunnin palkattoman työajan pidennyksen merkityksestä... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hallittu työmarkkinakierros paras keino työllisyyden vahvistamiseksi

| 19.8.2019

Työmarkkinoiden neuvottelukierros on alkamassa. STTK:n hallitus keskusteli tänään toimialojen aikatauluista, neuvottelutavoitteista ja liittojen välisestä koordinaatiosta.– Neuvotteluja vasta aloitellaan,... Lue lisää