epätyypilliset työsuhteet

Epätyypilliset työsuhteet -käsitettä käytetään kuvaamaan määräaikaista palkkatyötä tai niin sanottuja uusia työn tekemisen muotoja mukaan lukien työ yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa.

Työtä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa. Työ voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai määräaikaista sekä kokoaikaista tai osa-aikaisesta. Toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto.

Määräaikaisella työllä on yleensä jo työsopimuksessa sovittu päättymispäivä. Se voi olla myös avoin, jos päättymispäivä ei ole tiedossa. Työnantajan on kuitenkin annettava työn päättymispäivästä arvio. Osa-aikatyö voi olla työtunneiltaan kiinteää tai vaihtelevaa. Esimerkiksi niin sanotuilla nollatuntisopimuksilla sovittu työaika vaihtelee nollasta johonkin sovittuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta.

Työsopimuksen voi tehdä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Työntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työ tehdään toiselle työnantajalle eli käyttäjäyritykselle. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Monesti epätyypilliset työsuhteet aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia sekä huolta tulevasta. STTK on kiinnittänyt erityistä huomiota epätyypillistä työtä tekevien oikeudelliseen asemaan työelämän sääntelyä koskevassa lainvalmistelutyössä.

Blogi

Onko työllisyyden kasvu pelkkää silppua?

| 18.4.2019

Otsikossa olevan kysymyksen kuulee usein. Joskus jopa väitemuodossa. Ekonomistin tehtävä on ottaa asiasta selvää ja siinä ekonomistin paras... Lue lisää

Blogi

Nuoret rohkaistukaa

| 22.5.2018

Julkisessa keskustelussa mainitaan usein työelämän pirstoutuminen ja nuorten elämän epävarmuus. Huoli on todellinen kun etsii sitä ekaa työpaikkaa,... Lue lisää

Blogi

Totta vai tarua työelämästä?

| 28.3.2018

Työelämä muuttuu rivakkaan tahtiin – vai muuttuuko? Yhteiskunnallisessa keskustelussa puidaan usein havaintoja työelämän muutoksesta. Osa on yliampuvia, osa... Lue lisää

Tiedote

SAMOK ja STTK: Suomella ei ole varaa jakaa tulevaisuuden työelämää voittajiin ja häviäjiin

Antti Palola | 16.3.2018

Suomen talous on kääntynyt selvään kasvuun ja työttömyys on loivassa laskussa. Positiivinen käänne on tapahtunut kaikkien muiden ikäryhmien... Lue lisää

Tiedote

Komissiolta ei tukea nollatuntisopimusten suitsimiseen – Palkansaajajärjestöt: sosiaalisen Euroopan vahvistamisessa katse alkuvuoteen

| 21.12.2017

Nollatuntisopimus Euroopan komissio julkisti tänään ehdotuksensa työehtojen ilmoittamista koskevan EU-säännöksen uudistamiseksi. Kyseinen direktiivi määrittelee olennaiset työehdot, joista työntekijällä... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

ERTO, SuPer ja Tehy: Nollasopimukset kuriin ja palkat ylös yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla

| 30.11.2017

Tänään lähes 200 yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan luottamusmiestä kokoontuu Toimihenkilöliitto ERTOn, SuPerin ja Tehyn yksityissektorin neuvottelupäiville. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle... Lue lisää