epätyypilliset työsuhteet

Epätyypilliset työsuhteet -käsitettä käytetään kuvaamaan määräaikaista palkkatyötä tai niin sanottuja uusia työn tekemisen muotoja mukaan lukien työ yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa.

Työtä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa. Työ voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai määräaikaista sekä kokoaikaista tai osa-aikaisesta. Toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto.

Määräaikaisella työllä on yleensä jo työsopimuksessa sovittu päättymispäivä. Se voi olla myös avoin, jos päättymispäivä ei ole tiedossa. Työnantajan on kuitenkin annettava työn päättymispäivästä arvio. Osa-aikatyö voi olla työtunneiltaan kiinteää tai vaihtelevaa. Esimerkiksi niin sanotuilla nollatuntisopimuksilla sovittu työaika vaihtelee nollasta johonkin sovittuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta.

Työsopimuksen voi tehdä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Työntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työ tehdään toiselle työnantajalle eli käyttäjäyritykselle. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Monesti epätyypilliset työsuhteet aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia sekä huolta tulevasta. STTK on kiinnittänyt erityistä huomiota epätyypillistä työtä tekevien oikeudelliseen asemaan työelämän sääntelyä koskevassa lainvalmistelutyössä.

Itsensätyöllistäjät

Taina Vallander | 13.5.2015

STTK:n julkaisu käsittelee itsensätyöllistäjien asemaa Suomessa, ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia.

Tiedote

STTK: Nollasopimus aliarvioi työntekijöitä eikä kehitä työelämää

| 5.3.2015

Tilastokeskuksen mukaan jo noin 83 000 palkansaajalla on nollatuntisopimus. STTK:n johtaja Katarina Murto arvioi, että nollatyösopimusten käytöllä suomalainen... Lue lisää

Tiedote

Palkansaajajärjestöt: Uusi työ tarvitsee tuekseen ajanmukaisen lainsäädännön

| 23.1.2015

Työn tekijät sekä sen tarjoajat tarvitsevat nopeasti ajanmukaisen ja selkeän työ- ja sosiaalilainsäädännön, vaativat palkansaajajärjestöt. Yhä useampi työn... Lue lisää