Lausunto hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

STTK ry pitää fossiilisten polttoaineiden vähentämistä tärkeänä tavoitteena, joka tukee Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja parantaa samalla kansantalouden vaihtotasetta. STTK tukee sosiaalisen ilmastorahaston kirjattua tavoitetta vähentää päästökauppajärjestelmän aiheuttaman hinnannousun myötä koituvia negatiivisia vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleville kotitalouksille, mikroyrityksille ja liikenteen käyttäjille, ja edistää irtautumista fossiilisista polttoaineista.

STTK katsoo, että rahaston tuloja tulisi käyttää myös työntekijöiden koulutukseen ja osaamiseen. Esimerkiksi liikenteen sähköistyminen muuttaa liikennealan työntekijöiden osaamistarpeita. Osaamistarpeiden muutokseen vastaaminen tukisi myös alan yritysten työvoiman saantia, innovointikykyä ja tuottavuuden kehittymistä. (Artiklan 10 kohta k.)

STTK katsoo myös, että pienituloisten yksityisautoilijoiden liikkumisen kompensaatiota tulisi harkita, kuitenkin siten, että Co2 -päästöjen vähentäminen ei hidastu tai vaarannu. STTK pitää erittäin valitettavana, että sosiaalisen ilmastorahaston suunnitelman valmisteluun ei ole osallistettu ammattijärjestöjä, eikä työntekijöiden näkökulma osaamistarpeineen näin ollen ole juurikaan tullut huomioiduksi valmistelussa.

Lisätietoja STTK:ssa: Jaakko Haikonen

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue