Sateenkaarioikeuksia heikennetään myös demokraattisissa maissa

Kirjoittaja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Maailmassa on edelleen 62 maata, joissa samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen on laissa kielletty.

Helsinki Pride -kuukauden teemana on tänä vuonna rauha ja toivo. Se muistuttaa siitä, että sateenkaarioikeudet ovat globaalissa tarkastelussa aina uhattuna siellä, missä ihmisoikeudet ylipäätään ovat vaarassa. Sota, konfliktit ja epädemokraattinen kehitys muodostavat aina ensin uhan haavoittuvimpien ryhmien, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksille, hengelle ja terveydelle.  
 
Gazan ja Ukrainan sodat aiheuttavat syystäkin suurta huolta myös sateenkaari-ihmisten turvallisuudelle. Sateenkaarioikeuksia poljetaan kuitenkin kaikkialla maailmassa.  Amnesty Internationalin vuosiraportti 23/24 kertoo, että maailmassa on edelleen 62 maata, joissa samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen on laissa kielletty. Ugandassa homoseksuaalisuudesta voidaan tuomita kuolemaan. Guatemalassa 34 ihmistä tapettiin seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi.  
 
Sateenkaarioikeuksien toteutumista heikennetään aktiivisesti myös monessa demokraattisessa maassa. Esimerkiksi Iso-Britannian hallitus käytti veto-oikeuttaan estääkseen Skotlannin parlamenttia hyväksymästä translakia. Edelleenkään sateenkaari-ihmisten kokemaan väkivaltaan ei puututa aktiivisesti. Useat maat rajoittavat sateenkaarioikeuksia puolustavien järjestöjen toimintaa. Venäjällä korkein oikeus linjasi sateenkaariliikkeen olevan ääriliike.  
 
Hyviäkin asioita tapahtuu. Suomi ja Espanja ovat Amnestyn raportin valopilkkuja, koska molemmissa maissa hyväksyttiin uudet translait. Latviassa hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinti. Taiwan, Pohjois-Irlanti ja Costa Rica ovat sallineet avioliitto-oikeuden samaa sukupuolta oleville. Samaa sukupuolta olevien suhteet eivät ole enää rikos Botswanassa ja Intiassa. 

Suomi tarvitsee sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdotti tuoreessa vuoden 2023 vuosikertomuksessaan Suomeen sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa. Ajatus on erittäin kannatettava. Taustalla on ajatus, että sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämisen on oltava yhteiskunnassa suunnitelmallista, määrätietoista ja pitkäjänteistä. Nykyisessä hallitusohjelmassa ei ole määritelty selkeitä sateenkaaripoliittisia toimenpiteitä, joiden kautta oikeuksien edistymistä voitaisiin varmistaa ja arvioida.  
 
Toimenpiteet voisivat valtuutetun mukaan liittyä esimerkiksi työelämäoikeuksien toteutumiseen, osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen kouluissa ja monimuotoisten perheiden oikeuksien toteutumiseen. Osa toimista kaipaa tuekseen lainsäädäntömuutoksia, monet taas edellyttävät muutoksia asenneilmapiirissä, johon myös voidaan aktiivisesti valtiovallan toimin vaikuttaa.  

Työelämässä selkeät toimintatavat yhdenvertaisuuden edistämiseksi vähentävät syrjinnän riskiä. Ohjeistuksen puuttuessa asenteet voivat lähteä ohjaamaan toimintaa ja tehdä yhdenvertaisuuden toteutumisesta enemmän sattumanvaraista kuin systemaattista. 
 
Toimintaohjelmassa olisi valtuutetun mukaan tärkeä huomioida myös sateenkaari-ihmisten turvallisuutta edistävät toimet sekä viharikosten ja väkivallan vastainen työ. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ylipäätään yhteiskunnassa, kaikenlaisen syrjinnän nollatoleranssi ja aktiivinen puuttuminen syrjiviin tekoihin edistävät myös sateenkaari-ihmisten ja heidän läheistensä asemaa.  
 
Taina Vallander 
Kirjoittaja on STTK:n johtaja

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue