Jatkuvaan oppimiseen kohdistettu useita leikkauksia

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Jatkuvaan oppimiseen kohdistuvat leikkaukset Petteri Orpon hallitusohjelmakaudella nousevat yhteensä yli 300 miljoonaan euroon.

Oodin kirjahyllyjä

Leikkaukset jatkuvaan oppimiseen:

  • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. (vaikutus julkiseen talouteen -175 milj. eur)
  • Ammattitutkintostipendi lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. (vaikutus julkiseen talouteen -11,5 milj. eur)
  • Vapaan sivistystyön rahoitusta leikataan ja opiskelijamaksuja korotetaan vastaavasti (vaikutus julkiseen talouteen -25 milj. eur)
  • Avoimen korkeakouluopetuksen opiskelijamaksuja korotetaan ja korkeakoulujen valtionrahoitusta leikataan vastaavasti. (leikkaus toteutuu portaittain, vaikutus julkiseen talouteen -15 milj. eur vuonna 2028)
  • Ammatillisesta koulutuksesta leikataan 100 miljoonaa euroa niin, että leikkaus kohdennetaan aikuisiin aiemman tutkinnon suorittaneisiin.
  • Työttömyysturvan aktiiviajan korotusosan poistaminen (vaikutus julkiseen talouteen noin -24 milj. eur). Vaikuttaa mm. työvoimakoulutuksen osallistujiin ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeleviin.

Muita hallituskauden toimia, joilla on vaikutuksia jatkuvaan oppimiseen:

  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleja muutetaan niin, että korkeakoulujen kannusteet järjestää jatkuvan oppimisen koulutusta heikkenevät. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa jatkuvan oppimisen kerroin laskee nykyisestä 8 prosentista 5 prosenttiin.

Muita koulutukseen kohdistuvia leikkauksia/heikennyksiä, joista on päätetty hallitusohjelmassa tai kehysriihessä:

  • Opintotuen indeksin jäädyttäminen.
  • Maksuton oppimateriaali toisella asteella rajataan sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta.
  • Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisälle.

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue