korkeakoulut

Korkeakoulutuksen duaalimallin ydin on kahden vahvan korkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tuottamassa osaamisessa. Työelämässä tunnistetaan tarve eri tavoin suuntautuneelle korkeatasoiselle osaamiselle.

STTK:lle on tärkeää, että korkeakoulurakenteiden uudistaminen perustuu opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen sekä tiiviiseen työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaikilla toisen asteen opinnot päättävillä on oltava yhtäläiset valmiudet ja mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Pääsy korkeakoulutuksen piiriin on mahdollistettava myös pitempään työelämässä toimineille, mutta reitit voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

Korkeakoulujen rahoitusmalleja on uudistettava kannustamaan korkeakouluja kehittämään jo tutkinnon suorittaneille kohdennettuja moduulipohjaisia koulutuspalveluita.

Uutinen

Kannanotto: Lukukausimaksujen täyskatteellistaminen vähentäisi kansainvälisten osaajien määrää Suomessa

Riina Nousiainen | 6.6.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on esittänyt hallitusneuvottelijoille toimittamissa materiaaleissaan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellistamista, mikä merkitsisi käytännössä maksujen merkittävää... Lue lisää

Lausunto

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia

Riina Nousiainen | 9.12.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta nyt Jatkuvan oppimisen määritelmästä on monenlaisia tulkintoja, ja strategialuonnos... Lue lisää

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

Riina Nousiainen | 16.9.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen... Lue lisää

Tiedote

STTK ja Arene: Osaajapulan ratkaiseminen edellyttää kestävää koulutuksen rahoitusta

Antti Palola | 24.8.2022

Työelämän osaajapula on syventynyt ja pulaa koulutetuista ja pätevistä ammattilaisista on jo lähes kaikilla toimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön... Lue lisää

Tiedote

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä opiskelijoita

| 30.1.2020

Määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen korkeakouluihin on pitkällä tähtäimellä vastaus Suomen osaajapulaan, STTK ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene arvioivat. –... Lue lisää

Blogi

Suomen osaamistaso ei saa enää laskea – Panostetaan koulutukseen

| 14.3.2019

Polarisoituva yhteiskunta, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat aikamme suuria haasteita, mutta niiden taklaaminen on helpompaa, jos suomalaisten koulutus ja... Lue lisää