korkeakoulut

Korkeakoulutuksen duaalimallin ydin on kahden vahvan korkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tuottamassa osaamisessa. Työelämässä tunnistetaan tarve eri tavoin suuntautuneelle korkeatasoiselle osaamiselle.

STTK:lle on tärkeää, että korkeakoulurakenteiden uudistaminen perustuu opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen sekä tiiviiseen työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaikilla toisen asteen opinnot päättävillä on oltava yhtäläiset valmiudet ja mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Pääsy korkeakoulutuksen piiriin on mahdollistettava myös pitempään työelämässä toimineille, mutta reitit voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

Korkeakoulujen rahoitusmalleja on uudistettava kannustamaan korkeakouluja kehittämään jo tutkinnon suorittaneille kohdennettuja moduulipohjaisia koulutuspalveluita.

Uutinen

Jatkuvaan oppimiseen kohdistettu useita leikkauksia

Riina Nousiainen | 15.5.2024

Jatkuvaan oppimiseen kohdistuvat leikkaukset Petteri Orpon hallitusohjelmakaudella nousevat yhteensä yli 300 miljoonaan euroon. Leikkaukset jatkuvaan oppimiseen: Muita hallituskauden... Lue lisää

Lausunto

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävät maksut

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksu STTK ei kannata avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen... Lue lisää

Lausunto

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 12 §:ssä esitetään, että ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Lausunto

Yliopistojen rahoitusmalli

Riina Nousiainen | 5.3.2024

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 1. Asetusluonnoksen 5 §:ssä esitetään, että yliopistolain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta... Lue lisää

Uutinen

Kannanotto: Lukukausimaksujen täyskatteellistaminen vähentäisi kansainvälisten osaajien määrää Suomessa

Riina Nousiainen | 6.6.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on esittänyt hallitusneuvottelijoille toimittamissa materiaaleissaan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellistamista, mikä merkitsisi käytännössä maksujen merkittävää... Lue lisää

Lausunto

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia

Riina Nousiainen | 9.12.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta nyt Jatkuvan oppimisen määritelmästä on monenlaisia tulkintoja, ja strategialuonnos... Lue lisää