Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Kirjoittaja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. Tässä Q & A -tekstissä avaamme sitä, mistä on kyse.

Mikä on aikuiskoulutustuki?  

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää tukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. 

Aikuiskoulutustuen avulla voi opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia.

Kuka tai mikä tuen myöntää?

Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. 

Mihin tarkoitukseen tukea on myönnetty?

Aikuiskoulutustuki turvaa toimeentuloa opintojen aikana silloin, kun työtulot ovat alentuneet tai niitä ei ole lainkaan. Koulutustuen saamisen ehtona on, että tuen saaja on työstään opintovapaalla.

Miten tuki rahoitetaan?

Tuki rahoitetaan lähes kokonaan työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävillä työttömyysvakuutusmaksuilla.

Miksi hallitus haluaa lakkauttaa tuen?

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista on perusteltu lähinnä julkisten menojen leikkauksilla ja työllisyyden parantamisella.  

Miksi aikuiskoulutustuki on STTK:n mielestä tärkeä?  

Aikuiskoulutustuki on tällä hetkellä ainoa työssäkäyville suunnattu opintoetuus. Tuki mahdollistaa monelle pitempään työelämässä olleelle kouluttautumisen uuteen ammattiin tai oman osaamisen päivittämisen. Aikuiskoulutustukijärjestelmä tukee työntekijöiden osaamisen uudistamista esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitalisaation luomiin osaamistarpeisiin. 

Aikuiskoulutustukea maksettiin vuonna 2022 yli 30 000 henkilölle. Se viestii tuen tärkeydestä ja suosiosta.

Onko lakkautettavan aikuiskoulutustuen tilalle tulossa jotain muuta?  

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän tekemään ehdotuksia keinoista, joilla tuetaan työuran aikaista jatkuvaa oppimista ja vahvistetaan erityisesti niiden henkilöiden osaamista, joiden työmarkkina-asema on heikko ja koulutustaso matala. Ehdotusten on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun (31.3.2024) mennessä. 

Julkisuudessa on ollut esillä, että tulevaisuudessa opintotuki tai lainaan perustuva malli voisi korvata aikuiskoulutustuen. STTK:n mielestä lainapainotteinen malli ei takaa riittävää toimeentulon turvaa pieni- tai keskipalkkaisissa ammateissa työskenteleville toimihenkilöille ja suosisi hyvätuloisia. Pelkäämme, että aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentäisi merkittävästi työntekijöiden taloudellisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, vaihtaa ammattia ja kehittää osaamista työuran aikana. 

Jos hallituksen tavoite toteutuu, milloin tuki lakkaa?

Tukea voi saada opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024 ja tuki lakkaa kokonaisuudessaan 31.12.2025.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue