STTK mukana istuttamassa taimia

Taimiteossa yritykset, organisaatiot, yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat ostaa kuusen ja männyn taimia, joita paikalliset nuoret istuttavat ympäri Suomea 4H-liiton omistamille maa-alueille.

Taimiteko tukee STTK:n teemoja hiilineutraalisuustavoitteessa ja työllistymisessä. Taimiteossa luodaan uusia hiilinieluja, kun nuoret kesätyöläiset istuttavat männyn ja kuusen taimia 4H-järjestön omistamille maille.

Paikalliset nuoret istuttavat kuusen ja männyn taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Näin taimiteossa luodaan uusia hiilinieluja Suomeen. Metsään luotu hiilinielu on pitkäaikainen ja metsittäminen luo uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemipalveluita.

Kuvassa 17-vuotias lukiolainen Eemil Luonuansuu istuttaa STTK:n taimia.

STTK:lle on istutettu 2000 taimea Kärsämäelle, Silonevalle. Eemil ei onneksi ole joutunut yksin rehkimään kaikkia STTK:n taimia vaan töissä on ollut useampi nuori.

Näin organisaatio/yhteisö pääsee mukaan tekemään Taimitekoja
1. Organisaatiolla on laskettuna toivottu sidottavan hiilidioksidin määrä tai summa, jonka verran haluaa panostaa hankkeeseen.
2. Laskuri laskee paljonko hiilensitominen tulisi maksamaan ja kuinka paljon taimia istutetaan.
3. Organisaatio/yhteisö ottaa yhteyttä 4H:hon ja maksaa taimet 3 € / taimi.
4. 4H ja paikalliset toimijat etsivät yhdessä metsitettävät maa-alueet.
5. 4H rekrytoi nuoret ja kouluttaa nuoret istutustyöhön.
6. Nuoret tekevät istutustyön ja saavat siitä rahallisen korvauksen.

Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidin sitomiseksi ilmakehästä ja hiilinielujen kasvattamiseksi Suomessa. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Tukemalla hiilinielujen kasvattamista niin yritykset kuin yksityishenkilötkin voivat tehdä ilmastoteon.

Samalla tuetaan myös nuorten työllistämistä, sillä taimia istuttavat suomalaiset nuoret. 4H-järjestö on liki 15 vuoden aikana palkannut nuoria istutushommiin kymmeniä tuhansia. (Vuosina 2009-2013 työskenteli yht. 29 477 nuorta.)

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue