STTK: Hallituksen verolinjan toteutuessa hyvätuloisilla pyyhkii entistä paremmin

Verotus on STTK:n mielestä toimiva keino sopeuttaa julkista taloutta, mutta uudessa hallitusohjelmassa keinoja ovat julkisten menojen leikkaukset ja rakenteelliset toimet.
─ Kokonaisveroaste ei kiristy vaan alenee prosenttiyksikön verran vaalikauden aikana. Jos esimerkiksi haittaveroja kiristettäisiin, leikkaustarve jäisi pienemmäksi. Monen verotyöryhmän ajatus listaamattomien yritysten osinkojen verouudistuksesta ei myöskään etene. Sen myötä noin 400 miljoonaa euroa jää saamatta, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Palola osallistuu tänään Porissa Suomi Areenalla Veronmaksajien keskustelutilaisuuteen.

Vaikka palkansaajien ostovoima hieman paranee työn verotuksen keventyessä, ansiotulojen verotuksen pitäminen ennallaan hankalassa taloustilanteessa olisi riittävää.
─ Julkinen talous ei anna tilaa keventää. Myös solidaarisuusveroa olisi pitänyt jatkaa vaalikauden ajan. Nyt hyvätuloisten verotus kevenee reippaasti samalla, kun pienituloisilta leikataan esimerkiksi asumis- ja toimeentulotukea. Sen sijaan yli 65-vuotiaille kaavaillut verokannusteet ovat toimiva keino kannustaa pidentämään työuria, Palola arvioi.

Arvonlisäveroon suunnitellut korotukset antavat poukkoilevan kuvan ja osuvat eniten pienituloisiin.
─ Kun esimerkiksi lääkkeiden arvonlisävero nousee neljä prosenttiyksikköä, pienituloisilla lääkkeet voivat jäädä apteekkiin. Kun hallitus haluaa kannustaa rapistuvaa kansakuntaa liikkumaan, se nostaa liikuntapalveluiden veroja. Ja kun oluen verotus kevenee, mutta muun alkoholin, tupakan ja virvoitusjuomien kiristyy, päätöksillä ei loppujen lopuksi edistetä kansanterveyttä ja verotuksen fiskaalisuudenkin näkökulmasta ne ovat kyseenalaisia, Palola pohtii.

Bensan hinnan kompensoimisen sijaan olisi tarvittu työmatkakustannusten verovähennys.
─ Bensan hinta vaikuttaa kulutukseen. Nyt hallitus tukee samalla tavalla tarpeetonta vapaa-ajan autoilua ja työhön liittyvää ajoa.

Perintövero säilytettävä

STTK haluaa säilyttää perintöveron. Perintö- ja lahjaverojen tuotto valtiolle on noin 900 miljoonaa euroa vuodessa. Jatkossa tuotto kasvaa, kun perittävä omaisuus lisääntyy.
─ Kaavailtu siirtyminen luovutusvoittoveroon pienentäisi ainakin aluksi verotuottoja. Myöhemmin se myös saattaisi kiristää lähisukulaisten verotusta, Palola arvioi.

STTK pitää kotitalousvähennystä perusteltuna.
─ Se torjuu harmaata taloutta ja lisää työllisyyttä. Vähennyksen korotuksen vaikutuksia on kuitenkin koko ajan arvioitava ja sen pohjalta päätettävä tarpeellisuudesta.

Osakesäästötilin talletuskatto ei STTK:n mielestä kannusta ”kansankapitalismiin” paitsi ennestään hyvätuloisilla.
─ Pienituloisilla ei elinkustannusten jälkeen ole mitään, mitä sijoittaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue