STTK-Opiskelijoiden kommentit uuteen hallitusohjelmaan

Kokonaisuutena STTK-opiskelijat pitävät hallitusohjelmaa hyvin sekavana pakettina. Toisaalta ohjelma kiinnittää erinomaisesti huomiota nuorten pahoinvointiin, syrjäytymiseen ja kansainvälisten opiskelijoiden tarpeeseen. Samanaikaisesti hallitus esittää erittäin voimakkaita leikkauksia heikoimman kansanosan toimeentuloon ja ilmaisuvapauteen. Korulauseista huolimatta ohjelma ei kokonaisuutena tule edistämään hyvinvointia tai yhteiskuntarauhaa. Erityisen suurta huolta STTK-opiskelijat kantavat sen vaikutuksista nuoriin ja opiskelijoihin. 

Toimeentulo

Kehumme

 • STTK-Opiskelijat ovat tyytyväisiä perhe-etuuksien tarkisteluun erityisesti opiskelijoiden huoltajalisän korotuksen osalta. Se tarjoaa nykyistä parempia mahdollisuuksia perheellisille opiskelijoille kouluttautumiseen. 

Moitimme

 • Toimeentulon muutos, joka velvoittaa alle 30-vuotiaat ottamaan vastaan tarjottu opiskelupaikka, lisää velkaantumista nykyisellä opintotukimallilla. Vaatimus halvempaan asuntoon muuttamisesta kolmen kuukauden aikajänteellä on kohtuuton erityisesti perheille, eikä sitä tulisi toteuttaa. Viiden prosentin omavastuu ennestään toimeentulotuen varassa eläville merkitsee voimakasta elintason heikentymistä, kun mahdollisuutta maksaa omavastuuta ei ole. 
 • Asumistuen omavastuurajan nostaminen 42–50 prosenttiin lisää opiskelijaköyhyyttä yhä enemmän. 300 euron tulovähennyksen poistolla on vastaavat vaikutukset. Opiskelijat nojaavat vahvasti nykymallissa asumistuen varaan suorittaakseen opintoja ja tuen pienentäminen lykkää valmistumista, koska se pakottaa työntekoon. Opiskelijoiden yhteisasumisen malli ei ole nykyaikaa. 
 • Aikuiskoulutustukea ei saa lakkauttaa. Lakkauttaminen olisi isku jatkuvalle oppimiselle, jota kehittyvä työelämä yhä enemmän tarvitsee. Aikuiskoulutustuen saajista iso osa on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joten olisi nurinkurista leikata heidän mahdollisuuksiaan opiskella vakavasta työvoimapulasta kärsivälle alalle. 
 • Kokonaisuutena toimeentulon heikentäminen lisää voimakkaasti nuorten ja opiskelijoiden pahoinvointia. Hyvä ja tasainen toimeentulo on tärkeä perusta mielen hyvinvoinnille. 

Mietimme

 • Opintotuen tarkastelu kokonaisuutena on tervetullutta. Opintotukea on kehitettävä erityisesti opintorahan osalta. Vastustamme lainapainotteisuuden lisäämistä ja kannustaa hallitusta tarkastelemaan opintolainahyvityksen kasvattamista tulevalla hallituskaudella. 

Työelämä

Moitimme

 • Poliittisten lakkojen rajoittaminen on väärin. Erityistä huolta STTK-Opiskelijat kantavat henkilökohtaisesta 200 euron maksusta, joka langetettaisiin laittomaan lakkoon osallistuneelle työntekijälle. Maksu on kohtuuttoman suuri erityisesti matalapalkka aloilla työskenteleville henkilöille ja toimenpiteenä kohtuuton kokonaisuudessaan. 
 • Määräaikaisten työsuhteiden perusteita ei saa helpottaa. Jo nyt yhä useampi nuori jumiutuu määräaikaisiin työsuhteisiin ja putkiutuu ilman mahdollisuutta ennustettavaan toimeentuloon ja työllistymiseen tulevaisuudessa. Vuoden määräaikaisuuksien mahdollistaminen ilman erityistä perustetta pahentaisi tilannetta entisestään erityisesti nuorten, opiskelijoiden ja työelämään juuri tulleiden joukossa. 
 • Irtisanomisten helpottaminen “asiallisella syyllä” ei saa olla mahdollista. Henkilöön menevien irtisanomisten tulee aina perustua käytössä oleviin kriteereihin, eikä sitä tule helpottaa epämääräisillä määrittelemättömillä “asiallisilla syillä”. Keinot henkilön irtisanomiseen ovat jo olemassa. 
 • Kansainvälisen rekrytoinnin tavoitteet on hallitusohjelmassa muotoiltu liian yleisellä tasolla. Keinovalikoima on sinänsä toimiva, koska mainitut “positiivinen maakuva” ja yhteistyö toimijoiden kuten Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa on tärkeää, mutta ei ainut tapa. Kun ainoastaan selvitetään opintolainahyvitystä ja ulkomaisen työvoiman pitovoimaa, ne ovat hitaita keinoja. Tiedossa on jo nyt työvoiman suuri tarve, jossa ulkomainen työvoima voisi näytellä osaa yhdessä nuorten ulkomaisten työntekijöiden integroinnin rinnalla. Näin tulevaisuuden työvoima olisi varmalla pohjalla. Ohjelmasta puuttuu se, miten hallitus saa alkuvaiheen, eli lukukausimaksut maksavan ulkomaisen opiskelijan jäämään Suomeen sekä se, miten työpaikat voivat parantaa kansainvälisiä edellytyksiä lyhyellä aikavälillä. 

Opiskelu

Moitimme

 • Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen maksuja ei saa täysmäärällistää. Se vähentäisi voimakkaasti Suomen houkuttelevuutta opiskelupaikkana. Sen sijaan STTK-Opiskelijat toivovat lisää verokannustimia Suomeen työhön jääville kansainvälisille opiskelijoille.  

Pohdimme

 • Opiskelupaikkojen määrää halutaan nostaa, mutta rahoituksesta ei puhuta. STTK-Opiskelijat kannattaa opiskelupaikkamäärien nostamista vain silloin, kun se tehdään rahoitusta täysimääräisesti nostamalla. Opetuksen laatu ei saa kärsiä lisääntyvistä aloituspaikoista. 
 • Kansainvälisen houkuttelevuuden lisääminen on myönteinen aloite. Suomi tarvitsee uusia tekijöitä tulevaisuudessa ja houkuttelevuudella lisäämme heidän tuloaan Suomeen. Ohjelmasta kuitenkin puuttuvat konkreettiset toimet houkuttelevuuden lisäämiseksi. 

Hyvinvointi

Kehumme

 • Hyvinvointiohjelma on tervetullut panostus nuorten hyvinvoinnin parantamiseen koronapandemian jäljiltä. STTK-Opiskelijat ovat tyytyväisiä myös tavoitteisiin mahdollistaa harrastus jokaiselle lapselle harrastamisen Suomen mallin kautta.  
 • Mielenterveyteen liittyvät nopeat toimenpiteet ovat tärkeitä ja tervetulleita. Kaksiportainen terapeuttikoulutus, jonka ensimmäinen porras on maksuton, on askel kohti hyvinvointia. Lasten- ja nuorten terapiatakuu on oikeasuuntainen kirjaus, ja STTK-opiskelijat toivoo terapiatakuun laajentumista koko väestöön. Erityisen hyvä on kirjaus matalan kynnyksen palveluiden lisäämiseksi, jota STTK-Opiskelijat on tavoitellut pitkään. Kolmannen sektorin ja seurakuntien osallistaminen on tärkeä toimenpide erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella, missä apua on muuten vaikea saada. 

Moitimme

 • Hallitusohjelmassa on esitetty ensimmäisen sairaslomapäivän omavastuuttamista alle viiden päivän sairaslomilla. Vaikka lyhyiden sairaslomien hyväksikäytön ongelma on tunnistettava, keino on kohtuuton ja väärän suuntainen. Muutos lisää pitkiä sairaslomia, sairaana töihin tuloa ja jo valmiiksi huonosti toimeentulevien taloudellista ahdinkoa. 

Ajankohtaista

17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue
16.4.2024

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Lue
16.4.2024

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lue
16.4.2024

Nuori työvoima elää itseään varten 

Lue