STTK: Hallitusohjelman menoleikkausten hyöty tuhlataan verohelpotuksiin

talousarvioesitys

Hallitusohjelma keskittyy poikkeuksellisen voimakkaasti menoleikkauksiin. Verotus kevenee yli neljä miljardia euroa hallituskauden aikana muun muassa haittaverojen tuoton laskiessa, mutta hallitusohjelmassa tähän ei puututa.

STTK:n mielestä suuri osa menoleikkauksia olisi voitu välttää, jos verotus olisi otettu hallituksen työkalupakkiin.
─ Nyt käytännössä menoleikkausten tuoma hyöty julkiseen talouteen tuhlataan veronalennuksiin, pääekonomisti Patrizio Lainà tiivistää.

Suurituloisille tarjoillaan kohdennettu veronkevennys, kun solidaarisuusveron alarajaa nostetaan tuntuvasti. Samaan aikaan monien pieni- ja keskituloisten palveluita sekä tukia leikataan rajusti.
─ Sopeuttamiseen olisi ollut tärkeä osallistaa myös suurituloiset ja yrityssektori, jota tuettiin koronakriisin aikana hyvin avokätisesti, Lainà muistuttaa.

Hallitusohjelmassa nimetään kilpailun edistäminen yhdeksi kasvutoimenpiteeksi. Toimet kuitenkin keskittyvät edistämään kilpailua lähinnä julkisella sektorilla ja yksityinen sektori jää taka-alalle.
─ Kasvun edistämisen kannalta tämä on puutteellinen näkökulma. Uuden kasvun luomiseksi olisi tärkeää edistää keskittyneiden yksityisten toimialojen kilpailua.

Palkansaajien asemaa merkittävästi heikentävät rakenteelliset uudistukset tarkoittavat heikompaa neuvotteluasemaa ja palkkakehitystä myös työssäkäyville.
─ Tämä on jäänyt monilta hallitusohjelmaa lukevilta huomioimatta, Lainà sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Patrizio Lainà, puhelin 040 583 4432.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue