Ulkomaalaiset työntekijät kiittelevät suomalaista työelämää – Uran alku on kuitenkin monille vaikea

Taustaltaan ulkomaalaisten työntekijöiden mielestä suomalaisessa työelämässä on paljon hyvää: matalat hierarkiat, helposti lähestyttävät esihenkilöt, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus. Vaikeuksia tuovat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.

yhdenvertaisuus

Vaikka suomalaisessa työelämässä on ongelmia, monen mielestä asiat ovat Suomessa paremmin kuin heidän aiemmissa asuinmaissaan:

Esimerkiksi tätä työtä en olisi tehnyt missään nimessä [aiemmassa kotimaassani]. Siellä siivoojia katsotaan alaspäin, ei millään arvostuksella ja heitä ei luokitella työyhteisöön kuuluvaksi. Täällä Suomessa kuitenkin kunnioitetaan myös siivoajia ja esimerkiksi muut työntekijät tervehtivät ja ovat ystävällisiä heille.

Tiedot selviävät tuoreesta tutkimuksesta, johon haastateltiin työntekijäammateissa työskenteleviä ulkomaalaisia. Haastatellut työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuolto-, palvelu- ja rakennusalalla sekä maataloudessa. Tutkimusaineisto koostuu 25 laadullisesta haastattelusta, jotka toteutettiin viidellä kielellä joulukuussa 2022–huhtikuussa 2023. Aineisto antaa tietoa ihmisten kokemuksista Suomessa. Tutkimuksen teki E2 Tutkimus osana Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushanketta. STTK on yksi tutkimuksen rahoittajista.

Ulkomaalaiselle työuran alku on vaikea

Haastateltujen ongelmat ajoittuvat tyypillisesti aikaan heti maahantulon jälkeen. Osalle haastatelluista ensimmäisen työpaikan saaminen edellytti niin sanottujen kynnysrahojen maksamista ”välittäjälle”:

Oli vaikee löytää työpaikka, olen työskennelly myös Helsingissä pari kuukautta ja joku muu paikassa ja sitten löytänyt työpaikan vain kun maksaa rahoja, joku miehelle, joka hoitaa nämä. – – Okei, en muista, minä maksoin noin tuhat euroa, että sain tämän työpaikan.

Osa haastateltavista kertoo, että heillä oli epäselvyyksiä työehdoissa, ja kielitaidon puute vaikeutti osaamista vastaavan työn löytämistä. Moni joutuu ottamaan vastaan useita töitä yhtä aikaa:

Aamuisin työskentelin sushiravintolassa, iltaisin työskentelin siivoojana ja viikonloppuisin työskentelin ruokalähettinä. – – Autoa ajaessani laitoin kuulokkeet päähän ja kuuntelin suomenkielistä podcastia oppiakseni suomen kieltä.

Suurin osa haastatelluista on onnistunut kuitenkin vähitellen parantamaan asemaansa työmarkkinoilla. Moni on ylpeä siitä, että pystyy hankkimaan elannon itselleen ja perheelleen.

Arvioidaanko ulkomaalaisen työntekijän panosta kriittisemmin kuin suomalaisten?

Haastateltujen työntekijöiden mukaan pysyvän oleskeluvan saaminen lisää viihtymistä Suomessa, koska se vähentää tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja kannustaa esimerkiksi työuraa edistäviin opintoihin.

Kielteiset kokemukset liittyvät rasismiin ja suomalaisten ennakkoluuloihin maahanmuuttajia kohtaan. Osa kokee, että sekä asiakkaat että esihenkilöt arvioivat ulkomaalaisten työntekijöiden työpanosta kriittisemmin kuin suomalaisten työntekijöiden.

Myös suomen kielen taitoa pidetään tärkeänä. Se auttaa luomaan ystävyyssuhteita ja helpottaa suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämistä. Englannin kielen osaaminen puolestaan tukee yhteyksiä muihin maahanmuuttajataustaisiin.

Kotoutumista auttavat perheen saaminen Suomeen sekä puolison ja lasten viihtyminen. Monet arvostavat myös lapsille tarjolla olevaa korkeatasoista koulutusta.

Kun olet yksin, toisinaan sitä tuntee koti-ikävää. Mutta nyt minun perheeni on täällä ja kaikki on hyvin. – – Olen paljon onnellisempi kuin silloin, kun olin täällä yksin.

Ennakkotiedot Suomesta ovat usein hatarat

Haastateltavat kertovat tietonsa Suomesta olleen vähäiset ennen muuttoa. Tietoa oli haettu esimerkiksi internetsivustoilta, sosiaalisesta mediasta ja Suomessa asuvilta tuttavilta. Saatu tieto oli pääosin myönteistä, mikä kannusti muuttoon.

Muuttopäätökseen vaikuttaneita vetovoimatekijöitä ovat haastateltujen mukaan esimerkiksi korkeatasoinen koulutus, puhdas luonto ja demokratia. Perheelliset näkivät Suomen hyvänä maana lastensa tulevaisuuden kannalta.

– Viime aikojen kielteisestä uutisoinnista poiketen maassamme asuu myös työoloihinsa ja elämäänsä tyytyväisiä ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä on paljon vahvuuksia, jotka voivat tuntua syntyperäisistä suomalaisista itsestään selvyyksiltä. Vahvuuksiemme tunnistamisen lisäksi meidän on kuitenkin tärkeää nähdä ongelmat ja puuttua tehokkaasti ulkomaalaisten täällä kohtaamiin vaikeuksiin. Työelämämme ei pysy hyvänä, jos emme tee aktiivisesti töitä sen eteen, toteaa vanhempi tutkija VTT Rolle Alho E2 Tutkimuksesta.


Lataa: Maahanmuuttajien kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa -tutkimusraportti


Tutkimus on Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeen (9/2022–12/2024) ensimmäinen osajulkaisu. Tutkimushanke etsii ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon.
Tutkimushanketta rahoittavat Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Tutkimuksen toteuttaa E2 Tutkimus. E2 Tutkimus on monitieteinen riippumaton tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla järjestöjä, yrityksiä, säätiöitä, kuntia, ministeriöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa.
Hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja on Juha Antila (SAK) ja varapuheenjohtaja Arja Laitinen (HALI)

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue