SuPerin edustajisto: Kesälle suunnittelut sulut heikentävät palveluita ja lisäävät hoitohenkilöstön kuormitusta

Kesän lähestyessä uudet hyvinvointialueet ja kunnat ovat alkaneet suunnitella entistä laajempia kesän sulkuja terveys-, sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Palveluja supistetaan ja keskitetään, kiireettömiä hoitoja lykätään. Hyvinvointialueita riivaa resurssipula, näistä henkilöstöpula vakavimpana. – Palvelujen supistaminen on hätäratkaisu, joka vaikeuttaa jo valmiiksi kuormittuneen hoitohenkilökunnan mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin. Ratkaisu sote- ja vaka-alojen kriisiin löytyy työoloihin, palkkaukseen sekä hoitoalan veto- ja pitovoimaan satsaamalla, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Keskeisten sulkujen ja supistusten vaikutukset ovat näkyvissä kaikkialla yhteiskunnassa. Kotihoidossa säästäminen johtaa ikäihmisten hoidon siirtymiseen terveyskeskuksiin ja ensiapuun. Terveyspalveluiden sulkeminen tarkoittaa kiireettömän hoidon lykkäämistä, ennakoivasta hoidosta puhumattakaan. Päiväkodeissa vinhaa tahtia vaihtuvat hoitajat, hoitopaikat ja hoidettavat eivät mahdollista lapsen yksilöllisiin kehityksellisiin tai terveydellisiin tarpeisiin perustuvaa, pitkäjänteistä hoitoa. – On selvää, että nykyinen kaaostilanne tulee jättämään jälkensä sekä kansanterveyteen että -talouteen, ellei kehityskulkua saada katkaistua, Inberg sanoo.

Nykyisen tilanteen vakava pitkäaikaisvaikutus on hoitohenkilökunnan jo vuosia jatkunut kohtuuton lisäkuormittuminen, joka väistämättä johtaa alalta poistumiseen. Suomella ei yhteiskuntana ole varaa tähän. Luonnollinen eläköityminen laskee hoitajakunnan määrää samaa tahtia hoidettavien määrän kasvaessa. – Hyvinvointiyhteiskuntamme ei tule kestämään, jos myös yhä työiässä olevat hoitajat opiskelijoista puhumattakaan väsyvät työtaakan alle ja hakeutuvat toisille aloille, huomauttaa Inberg.

SuPer on jo vuosien ajan puhunut tästä huolestuttavasta kehityssuunnasta ja tarjonnut konkreettisia ratkaisuja hoitajapulan selättämiseksi, mutta liiton varoituksia tai ehdotuksia ei ole otettu kuuleviin korviin. Eurosäästöt edellä tätä ongelmaa ei tulla ratkaisemaan. Raha on tärkeä tekijä tilanteen ratkaisemiseksi ja sitä pitää käyttää järkevästi.

Mahdollisuus suunnitella omat työvuorot helpottavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, ja näin ollen lisää työssä jaksamista ja keventää työntekijöiden stressiä. Työpaikkoja tulee kannustaa siirtymään autonomiseen työvuorosuunnitteluun, jossa jokaisella työntekijällä on vastuu ja vapaus suunnitella omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa, yhteisiä pelisääntöjä ja reunaehtoja kunnioittaen.

SuPer on yhdessä jäsentensä ja muiden hoitoalan työntekijöiden kanssa ajanut hoitajien palkkojen nostamista työn vaativuuden mukaiselle tasolle. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelut ovat käynnissä juuri nyt ja keskeisenä tavoitteena on nostaa yksityisen puolen hoitajien palkat edes julkisen puolen tasolle. – Mikään edellä mainituista toimistaan ei yksin riitä, mutta palkkauksen korjaaminen on yksi vahva signaali hoitajille, että heidän tekemää työtä tarvitaan ja arvostetaan, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg painottaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin ylin päättävä elin liittokokouskauden aikana. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokous pidetään 26.–27.4.2023.

Lisätietoja: SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue