Superin selvitys: Suurin osa lähihoitajista palkataan sijaisiksi erikoissairaanhoitoon

SuPerin selvityksen mukaan lähihoitajia palkataan erikoissairaanhoitoon yhä enemmän ja monipuolisempiin työtehtäviin. “Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että erikoissairaanhoidossa työskentelevät superilaiset ovat ammattitaitoisia ja ylpeitä työkokemuksen ja lisäkoulutuksen tuottamasta osaamisesta. Lähihoitajien osuutta pitää kuitenkin nostaa erikoissairaanhoidossa ja heidät tulee palkata vakituisiin työtehtäviin”, sanoo SuPerin asiantuntija Elina Ottela.

Selvityksessä tutkittiin superilaisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittaman tutkinnon ja lisäkoulutuksella hankitun osaamisen hyödyntämistä erikoissairaanhoidossa. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin muutoksia työpaikan asenteissa ja uusien lähihoitajien työllistymistä erikoissairaanhoitoon.

SuPerin huolena on vuosia ollut uusien lähihoitajien heikko työllistyminen erikoissairaanhoitoon. Selvityksen mukaan positiivista ja oikeansuuntaista muutosta on kuitenkin tapahtunut. Uusia lähihoitajia palkataan taas erikoissairaanhoitoon yhä monipuolisempiin työtehtäviin.

– Lähihoitajien osaamista tulee hyödyntää erikoissairaanhoidossa nykyistä paremmin ja lisäksi tukea ammatillista kehittymistä lisäkoulutuksella, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Huono johtaminen lisää työn kuormittavuutta ja heikentää työilmapiiriä

Esihenkilöiden koetaan vieraantuneen käytännön työstä ja työntekijöistään. Työn huonoina puolina nähtiin myös lisääntynyt vastuu suhteessa palkkaan. Yhdellä lähihoitajalla saattaa olla jopa kaksikymmentä autettavaa potilasta työvuoron aikana.

– Lähiesimiestyöllä voidaan vaikuttaa hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Perehdytykseen ja osaamisen varmistamiseen tulisi myös varata enemmän aikaa, koska työtehtävät muuttuvat ja osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan, Ottela sanoo.

Erityisen huolestuttavana voidaan pitää osaamisen rajaamista ajantasaisen lääkityslistan tarkistamisessa ja muutosten tekemisessä. Noin kolmasosa vastaajista sai tehdä muutoksia lääkityslistaan, ja noin puolet sai tarkistaa lääkityslistan. Lääkityslistan tulee olla ajan tasalla, jotta lääkehoitoa voidaan toteuttaa turvallisesti. Lääkehoitoon osallistumisen rajoittaminen vahvisti SuPerin käsitystä siitä, että tutkinnon tuottamaa lääkehoidon osaamista ei hyödynnetä.

Sähköinen kyselylomake lähetettiin erikoissairaanhoidossa työskenteleville SuPerin varsinaisille jäsenille alkuvuodesta 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 459 SuPerin jäsentä.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Yhteystiedot:

SuPerin asiantuntija Elina Ottela puh. 09 2727 9154

Ajankohtaista

20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue