SuPerin edustajisto: Lähihoitajien on saatava tehdä koulutustaan ja ammattiaan vastaavaa työtä

Työnantajien tulee tunnistaa ja tunnustaa lähihoitajatutkinnon tuoma osaaminen ja ottaa se käyttöön työpaikoilla koko laajuudessaan. – Yhä edelleen lähihoitajien laaja-alaista osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Tämä on vallitsevassa hoitajapulassa täysin käsittämätöntä, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Koulutettujen lähihoitajien tulee tehdä koulutustaan ja ammattiaan vastaavaa työtä. Asia todetaan myös STM:n marraskuussa 2021 käynnistämän Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelman työryhmän raportissa. Ohjelman tavoitteena oli löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen nyt ja tulevina vuosina, ja siinä hoitajien työn sisältö ja työnjako nousivat keskeiseksi.

Tilastojen mukaan suurin pula nyt ja tulevina vuosina on juuri lähihoitajista. – Hoitajapula ei häviä itsestään. Sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman parantamiseksi tulee tehdä työtä kaikilla tasoilla, sanoo työryhmässä SuPeria edustanut SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPer on esittänyt tilanteeseen useita ratkaisuja, keskeisimpänä näistä ovat työnkuvan, työolosuhteiden ja palkkauksen parantaminen. Koulutettujen ammattihenkilöiden työ tulee työpaikoilla kohdentaa koulutusta vastaaviin tehtäviin ja avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää pitää lisätä niin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta eikä alan kelpoisuusvaatimuksia alenneta.

– Lähihoitajatutkinnon suorittaneen työtä ei ole siivous, pyykkäys tai ruoanlaitto, vaan eri-ikäisten ihmisten hoitaminen, kasvatus ja kuntoutus, edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo. Esimerkiksi SuPerin erikoissairaanhoidon selvityksen perusteella lähihoitajat eivät edelleenkään erikoissairaanhoidossa saa tehdä tutkinnon tuottaman osaamisen mukaisia tehtäviä.

Lähihoitajakoulutus tulee säilyttää laadukkaana

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen palvelujen tuottaminen tulee jatkossakin perustua koulutettujen ammattihenkilöiden osaamiselle ja riittävälle kielitaidolle. Tämä myös takaa asiakas- ja potilasturvallisuuden . SuPer on vaatinut pakollisten, karsivien soveltuvuus- ja pääsykokeiden palauttamista lähihoitajatutkintoon, jotta koulutukseen ja alalle ei ohjautuisi sinne soveltumattomia henkilöitä ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä olisi pienempi.

Lähihoitajatutkinto tuottaa osaamista laajasti koko sote-sektorille ja varhaiskasvatukseen. Koulutusta on kehitetty koko ajan vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin. Lähihoitajan tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa asiakkaan tai potilaan yleistilan seuranta ja arviointi, sairaanhoidolliset toimet ja kuntouttava toiminta. Varhaiskasvatuksessa lähihoitajat edistävät lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista ja ovat ainoa ammattiryhmä, jolla on koulutus ja oikeus toteuttaa lääkehoitoa. Lähihoitajan työssään kohtaamat tilanteet ovat usein haastavia ja monimutkaisia sekä vaativat vahvaa ammatillista osaamista ja eettisyyttä.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on liittokokouskauden aikana SuPerin ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto on koolla 26.–27.4.2023 Tampereella.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue