Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Toimihenkilöliitto Erto ja työnantajia edustava Kaupan liitto ry ovat hyväksyneet hallinnoissaan optikoiden työehtosopimuksen 1.4.2023–31.3.2025 väliseksi ajaksi.

Optikoiden jäsenäänestykseen vastanneista 73 %:a kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 21 %:a jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Erton neuvottelijat ja Suomen Optometrian Ammattilaiset Soa ry:n edustajista koostuva optikoiden edunvalvontavaliokunta kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja siten tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 94 %:a vastaajista.

Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liitto on sitoutunut toimimaan jäsenäänestyksen tulosten mukaisesti.

Sopimuksen sisältö

Työehtosopimusratkaisu vastaa työntekijöiden yleistä linjaa. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella ja vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,5 %:n paikallisella erällä.

Heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 455 euron kertaerä.

Sopimus on kokonaisratkaisu, jossa tehtiin muutoksia työehtosopimuksen sisältöön. Sopimuksessa muun muassa irtisanomisajan toisin sopimisen mahdollisuutta laajennettiin ja pitkien työpäivien määrää vähennettiin. Osana sopimusratkaisua toteutettiin yhdenvertainen perhevapaauudistus pidentämällä ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata 30 arkipäivällä 36 arkipäivään.

Työehtosopimusosapuolet jatkavat sopimuskauden aikana aiemmin perustetun työryhmän työtä työhyvinvointia tukevan työaikasuunnittelun edistämiseksi.

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, soile.lindstedt@erto.fi

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue