Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Toimihenkilöliitto Erto ja työnantajia edustava Kaupan liitto ry ovat hyväksyneet hallinnoissaan optikoiden työehtosopimuksen 1.4.2023–31.3.2025 väliseksi ajaksi.

Optikoiden jäsenäänestykseen vastanneista 73 %:a kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 21 %:a jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Erton neuvottelijat ja Suomen Optometrian Ammattilaiset Soa ry:n edustajista koostuva optikoiden edunvalvontavaliokunta kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja siten tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 94 %:a vastaajista.

Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liitto on sitoutunut toimimaan jäsenäänestyksen tulosten mukaisesti.

Sopimuksen sisältö

Työehtosopimusratkaisu vastaa työntekijöiden yleistä linjaa. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella ja vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,5 %:n paikallisella erällä.

Heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 455 euron kertaerä.

Sopimus on kokonaisratkaisu, jossa tehtiin muutoksia työehtosopimuksen sisältöön. Sopimuksessa muun muassa irtisanomisajan toisin sopimisen mahdollisuutta laajennettiin ja pitkien työpäivien määrää vähennettiin. Osana sopimusratkaisua toteutettiin yhdenvertainen perhevapaauudistus pidentämällä ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata 30 arkipäivällä 36 arkipäivään.

Työehtosopimusosapuolet jatkavat sopimuskauden aikana aiemmin perustetun työryhmän työtä työhyvinvointia tukevan työaikasuunnittelun edistämiseksi.

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, soile.lindstedt@erto.fi

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue