Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Toimihenkilöliitto Erto ja työnantajia edustava Kaupan liitto ry ovat hyväksyneet hallinnoissaan optikoiden työehtosopimuksen 1.4.2023–31.3.2025 väliseksi ajaksi.

Optikoiden jäsenäänestykseen vastanneista 73 %:a kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 21 %:a jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Erton neuvottelijat ja Suomen Optometrian Ammattilaiset Soa ry:n edustajista koostuva optikoiden edunvalvontavaliokunta kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja siten tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 94 %:a vastaajista.

Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liitto on sitoutunut toimimaan jäsenäänestyksen tulosten mukaisesti.

Sopimuksen sisältö

Työehtosopimusratkaisu vastaa työntekijöiden yleistä linjaa. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella ja vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,5 %:n paikallisella erällä.

Heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 455 euron kertaerä.

Sopimus on kokonaisratkaisu, jossa tehtiin muutoksia työehtosopimuksen sisältöön. Sopimuksessa muun muassa irtisanomisajan toisin sopimisen mahdollisuutta laajennettiin ja pitkien työpäivien määrää vähennettiin. Osana sopimusratkaisua toteutettiin yhdenvertainen perhevapaauudistus pidentämällä ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata 30 arkipäivällä 36 arkipäivään.

Työehtosopimusosapuolet jatkavat sopimuskauden aikana aiemmin perustetun työryhmän työtä työhyvinvointia tukevan työaikasuunnittelun edistämiseksi.

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, soile.lindstedt@erto.fi

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue