Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksyttiin 15.3.2023 päättyneessä jäsenäänestyksessä selkein lukemin. Kiitämme kaikkia äänestäneitä.

Äänestyksen perusteella 82 % kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 14 % jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Liiton neuvottelijat sekä edunvalvontavaliokunnat kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 96 % vastaajista.

Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liiton hallitus vahvisti 20.3.2023 kokouksessaan Autoliikennealojen uuden työehtosopimuksen jäsenäänestyksen perusteella kaudeksi 1.4.2023–31.3.2025.

Syntynyt ratkaisu on jopa yleistä linjaa parempi, koska se sisältää erillisen 0,4 % taulukkopalkkakorotuksen kesällä 2023 eikä se sisällä yleisen linjan mukaista paikallisesti sovittavaa korotuserää vuodelle 2024, vaan korotukset tulevat yleiskorotuksina kaikille toimihenkilöille. Lisäksi vuoden 2024 korotus tulee aikaistettuna.

Sopimusratkaisun keskeinen sisältö:

Palkankorotukset:

Huhtikuu 2023
Kertakorvaus 420 euroa, joka maksetaan suhteutettuna osa-aikaiselle.

1.7.2023
Ohjepalkkoja korotetaan 0,4 %.

1.8.2023
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 3,5 %:lla.

1.5.2024
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 2,5 %:lla.

Lisätietoja:
Juri Aaltonen, OTL, Puheenjohtaja, juri.aaltonen@erto.fi
Juha-Matti Moilanen, Lakimies, juha-matti.moilanen@erto.fi
Karo-Petteri Kuusisto, Asiantuntija, karo-petteri.kuusisto@erto.fi

Ajankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue