Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksyttiin 15.3.2023 päättyneessä jäsenäänestyksessä selkein lukemin. Kiitämme kaikkia äänestäneitä.

Äänestyksen perusteella 82 % kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 14 % jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Liiton neuvottelijat sekä edunvalvontavaliokunnat kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 96 % vastaajista.

Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liiton hallitus vahvisti 20.3.2023 kokouksessaan Autoliikennealojen uuden työehtosopimuksen jäsenäänestyksen perusteella kaudeksi 1.4.2023–31.3.2025.

Syntynyt ratkaisu on jopa yleistä linjaa parempi, koska se sisältää erillisen 0,4 % taulukkopalkkakorotuksen kesällä 2023 eikä se sisällä yleisen linjan mukaista paikallisesti sovittavaa korotuserää vuodelle 2024, vaan korotukset tulevat yleiskorotuksina kaikille toimihenkilöille. Lisäksi vuoden 2024 korotus tulee aikaistettuna.

Sopimusratkaisun keskeinen sisältö:

Palkankorotukset:

Huhtikuu 2023
Kertakorvaus 420 euroa, joka maksetaan suhteutettuna osa-aikaiselle.

1.7.2023
Ohjepalkkoja korotetaan 0,4 %.

1.8.2023
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 3,5 %:lla.

1.5.2024
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 2,5 %:lla.

Lisätietoja:
Juri Aaltonen, OTL, Puheenjohtaja, juri.aaltonen@erto.fi
Juha-Matti Moilanen, Lakimies, juha-matti.moilanen@erto.fi
Karo-Petteri Kuusisto, Asiantuntija, karo-petteri.kuusisto@erto.fi

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue