Autoliikennealoille syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksyttiin 15.3.2023 päättyneessä jäsenäänestyksessä selkein lukemin. Kiitämme kaikkia äänestäneitä.

Äänestyksen perusteella 82 % kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 14 % jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Liiton neuvottelijat sekä edunvalvontavaliokunnat kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 96 % vastaajista.

Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liiton hallitus vahvisti 20.3.2023 kokouksessaan Autoliikennealojen uuden työehtosopimuksen jäsenäänestyksen perusteella kaudeksi 1.4.2023–31.3.2025.

Syntynyt ratkaisu on jopa yleistä linjaa parempi, koska se sisältää erillisen 0,4 % taulukkopalkkakorotuksen kesällä 2023 eikä se sisällä yleisen linjan mukaista paikallisesti sovittavaa korotuserää vuodelle 2024, vaan korotukset tulevat yleiskorotuksina kaikille toimihenkilöille. Lisäksi vuoden 2024 korotus tulee aikaistettuna.

Sopimusratkaisun keskeinen sisältö:

Palkankorotukset:

Huhtikuu 2023
Kertakorvaus 420 euroa, joka maksetaan suhteutettuna osa-aikaiselle.

1.7.2023
Ohjepalkkoja korotetaan 0,4 %.

1.8.2023
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 3,5 %:lla.

1.5.2024
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, ohjepalkkoja ja lisiä korotetaan 2,5 %:lla.

Lisätietoja:
Juri Aaltonen, OTL, Puheenjohtaja, juri.aaltonen@erto.fi
Juha-Matti Moilanen, Lakimies, juha-matti.moilanen@erto.fi
Karo-Petteri Kuusisto, Asiantuntija, karo-petteri.kuusisto@erto.fi

Ajankohtaista

25.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöiltä yhteinen kannanotto ministeri Anna-Kaisa Ikoselle – sotealan työntekijöiden vaalikelpoisuus palautettava

Lue
24.4.2024

SuPerin Paavola: Asiakkaalle suunniteltu kotihoito jää usein toteutumatta

Lue
23.4.2024

SuPer vaatii valtakunnallisia kielikokeita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Lue
22.4.2024

Suomen työmarkkinatilanne herättää kansainvälistä huomiota

Lue
22.4.2024

Yksityisen opetusalan työriidan sovintoesitys hylättiin – lakko useissa oppilaitoksissa 23.–24.4.

Lue
22.4.2024

Simpukkapatoja ja työelämän lainsäädäntöä

Lue
19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue