Sosiaalialan järjestöjen uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Toimihenkilöliitto Erto ja työnantajia edustava Hyvinvointialat HALI ry ovat tänään hyväksyneet neuvottelutuloksen Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseksi 1.5.2023 – 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Sosiaalialan järjestöjen jäsenäänestyksessä 79 prosenttia kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 17 prosenttia jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Liiton neuvottelijat ja liiton edunvalvontavaliokunta kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja siten tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 96 prosenttia vastaajista.

Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liitto on sitoutunut toimimaan jäsenäänestyksen tulosten mukaisesti.

Sopimuksen sisältö

Työehtosopimusratkaisu vastaa työntekijöiden yleistä linjaa. 2023 palkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella ja 2024 palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,5 %:n paikallisella erällä.

Toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 414 euron kertaerä.

Osana sopimusratkaisua toteutettiin yhdenvertainen perhevapaauudistus pidentämällä ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata 26 arkipäivällä 32 arkipäivään.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, juri.aaltonen@erto.fi

Toimihenkilöliitto Erto on yksityisen palvelusektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiliitto. Erton noin 15 000 jäsentä edustavat muun muassa seuraavia aloja: logistiikka, markkinointi- ja tietoala, sosiaali- ja terveysala, henkilöstöpalveluala, tietotekniikan palvelut, matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä taloushallinto. Erto on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue