Koulutustason lasku on pysäytettävä, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu

Oppimistulokset suomalaisessa perusopetuksessa laskevat jatkuvasti ja samaan aikaan laskee myös väestön yleinen koulutustaso. Tästä huolimatta odotetaan, että puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Yhtälössä on monta hankalaa muuttujaa, joihin Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry:n liittohallitus otti kantaa kokouksessaan 25.3.

RIAn liittohallituksen kanta valtiovarainministeriön esittämiin koulutukseen kohdistuviin säästötoimenpiteisiin on selvä. Jos korkeakoulutettujen määrä halutaan saada tavoitteen mukaiseksi vuoteen 2035 mennessä, korkeakoulutuksen vuosittaisia aloituspaikkoja tulee lisätä merkittävästi. Tästä huolimatta valtionvarainministeriö ehdottaa Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan rajuja säästökeinoja, jotka takuuvarmasti vaikeuttavat koulutustason nostamista.

”Seuraava hallitus päättää koulutuspolitiikan tavoitteista ja toteuttamiskeinoista, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Korkeakoulutettujen määrän nostaminen ei tule onnistumaan opiskelijoilta leikkaamalla. Meidän kantamme on jyrkkä ei lukukausimaksuille, kuten myös opintorahan lakkauttamiselle tai leikkaamiselle”, toteaa RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Teknisen alan tutkinnon suorittaneille runsaasti kysyntää

Rakennusalalle ennakoidaan pulaa nimenomaan koulutetuista asiantuntijoista. RIA toteutti vastikään yhdessä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja muiden alan järjestöjen kanssa selvityksen arkkitehtuurialan osaamis- ja työvoimatarpeista.

Arkkitehtuurialan osaajien työllisyystilanne on ollut pitkään erinomainen, tekniikan koulutuksen saaneiden joukossa parhaimmistoa. Siitä huolimatta se kärsii jatkuvasti pahenevasta osaajapulasta. Osaajia kaivataan erityisesti kestävän rakentamisen ja digitalisaation asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Myös täydennyskoulutusta tarvitaan yhä enenevässä määrin.

Rakennusalan koulutettujen osaajien, kuten AMK-tutkinnon suorittaneiden rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien kysyntä työmarkkinoilla kasvaa jatkuvasti. Näin ollen tilanne edellyttää koulutuspaikkojen määrän lisäämistä. Määrää ei kuitenkaan saa kasvattaa laadun kustannuksella.

”Seuraavan hallituksen on huomioitava, että nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista lisätä aloituspaikkoja koulutuksen laatua heikentämättä. Esitän huoleni myös monien korkeakoulujen tiloista, jotka käyvät ahtaiksi kasvaville opiskelijajoukoille. Tämäkin asia on ratkaistava aloituspaikkoja lisättäessä. Opiskelijoille on turvattava mahdollisuus laadukkaaseen, työelämän tarpeisiin vastaavaan tutkintoon”, Luukkonen summaa.

Lisätietoja: 

Tommi Luukkonen
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n puheenjohtaja
Puh. 040 579 5633

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on teknillisistä oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden rakennusalan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden valtakunnallinen liitto. Liitossa on lähes 9 000 jäsentä. RIA on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue