Harjoitteluiden 3 teesiä

Kirjoittaja:

Markus Wright

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Profiili

Viime aikoina keskustelu harjoittelukokemusten ympärillä on käynyt vilkkaana. Keskustelussa on noussut esiin muun muassa harjoittelijoiden kokemukset epäoikeudenmukaisista työsopimuksista ja työyhteisön kilpailuasetelmien aiheuttamasta stressistä.

Vaikka moni haluaisikin niin kuvitella, julkisuudessa esiin nousseet huonot kokemukset eivät ole mitenkään uutta harjoittelukentällä. STTK-Opiskelijat ovat jo pidempään puhuneet laadukkaan harjoittelun puolesta ja nyt esille noussut keskustelu vain alleviivaa kriittistä tarvetta kehittää korkeakouluharjoitteluitamme.

Harjoittelut ovat erittäin suuressa roolissa opintojen aikana. Vaihtelua alojen välillä on, mutta parhaimmillaan harjoittelussa vietetään opiskeluajasta yli puoli vuotta. Jos siis harjoittelu syystä tai toisesta epäonnistuu, se vaikuttaa suuresti korkeakouluopiskelijan oppimiseen ja ammatti-identiteetin muodostumiseen.

Epäonnistunut harjoittelu vaikuttaa pahimmillaan myös opiskelijan henkiseen hyvinvointiin, joka liian monella opiskelijalla on jo koetuksella. Harjoitteluita ei voi siis hoitaa huolimattomasti ja huoletta, sillä niiden myötä meille saadaan tulevaisuuden osaajia ja ammattilaisia.

STTK-Opiskelijat ovat luoneet kolme teesiä hyvän harjoittelun takaamiseksi.

1.Hyvä ohjaus on kaiken perusta

Harjoittelu kuin harjoittelu, työpaikkaohjaajan rooli on sen onnistumisessa avainasemassa. Laadukkaalla ja hyvin toteutetulla ohjauksella saavutetaan parempia oppimistuloksia, tyytyväisempiä opiskelijoita ja pienempää rasitusta työyhteisössä.

Työpaikkaohjaajia on aktiivisesti koulutettava harjoittelijoiden ohjaukseen esimerkiksi yhteistyössä oppilaitosten kautta. Myös ohjaajan oma työssäjaksaminen on otettava huomioon harjoitteluvastuita jaettaessa. Kenenkään etu ei ole väsynyt, huonosti motivoitunut työpaikkaohjaaja. Harjoittelun ohjaamisesta tulee myös maksaa korvaus työntekijälle.

2. Harjoittelun on oltava harjoittelua

Jos harjoittelu tapahtuu palkattomana, sen on myös oltava aidosti harjoittelu. Opiskelijalle on tarjottava todellisia mahdollisuuksia oppia harjoittelussa. Tilanteita, joissa opiskelijalla korvataan puuttuvaa työvoimaa, ei saa esiintyä.

Palkattomassa harjoittelussa olevalla opiskelijalla ei saa olla vastuullaan esimerkiksi omia projekteja tai potilaita, vaan työpaikkaohjaajan on tarjottava aitoa vaikuttavaa ohjausta opiskelijalle koko harjoittelun ajan. Jos harjoittelussa opiskelijalla odotetaan olevan omia vastuualueita, silloin harjoittelusta pitää maksaa asianmukainen korvaus.

3. Harjoitteluiden on oltava saavutettavia

Harjoitteluun pääsyn esteenä ei saa olla esimerkiksi erityisen tuen tarve tai muu harjoittelupaikan kanssa helposti soviteltava asia. Harjoitteluiden on myös oltava todellisesti saatavilla opiskelijoille. Esimerkiksi tilanne, jossa opiskelijan tulisi muuttaa harjoittelun ajaksi toiselle paikkakunnalle ei ole kestävä ilman lisätukea harjoittelun aikaisiin asumiskustannuksiin.

Myös kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelutilanne on otettava paremmin huomioon niin oppilaitoksissa kuin työelämässä. Jos emme pysty tarjoamaan maahan saapuville osaajille harjoittelupaikkoja, emme voi luottaa siihen, että he jäisivät Suomeen valmistuttuaan.

Markus Wright
Kirjoittaja on STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue