Harjoitteluiden 3 teesiä

Kirjoittaja:

Markus Wright

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Profiili

Viime aikoina keskustelu harjoittelukokemusten ympärillä on käynyt vilkkaana. Keskustelussa on noussut esiin muun muassa harjoittelijoiden kokemukset epäoikeudenmukaisista työsopimuksista ja työyhteisön kilpailuasetelmien aiheuttamasta stressistä.

Vaikka moni haluaisikin niin kuvitella, julkisuudessa esiin nousseet huonot kokemukset eivät ole mitenkään uutta harjoittelukentällä. STTK-Opiskelijat ovat jo pidempään puhuneet laadukkaan harjoittelun puolesta ja nyt esille noussut keskustelu vain alleviivaa kriittistä tarvetta kehittää korkeakouluharjoitteluitamme.

Harjoittelut ovat erittäin suuressa roolissa opintojen aikana. Vaihtelua alojen välillä on, mutta parhaimmillaan harjoittelussa vietetään opiskeluajasta yli puoli vuotta. Jos siis harjoittelu syystä tai toisesta epäonnistuu, se vaikuttaa suuresti korkeakouluopiskelijan oppimiseen ja ammatti-identiteetin muodostumiseen.

Epäonnistunut harjoittelu vaikuttaa pahimmillaan myös opiskelijan henkiseen hyvinvointiin, joka liian monella opiskelijalla on jo koetuksella. Harjoitteluita ei voi siis hoitaa huolimattomasti ja huoletta, sillä niiden myötä meille saadaan tulevaisuuden osaajia ja ammattilaisia.

STTK-Opiskelijat ovat luoneet kolme teesiä hyvän harjoittelun takaamiseksi.

1.Hyvä ohjaus on kaiken perusta

Harjoittelu kuin harjoittelu, työpaikkaohjaajan rooli on sen onnistumisessa avainasemassa. Laadukkaalla ja hyvin toteutetulla ohjauksella saavutetaan parempia oppimistuloksia, tyytyväisempiä opiskelijoita ja pienempää rasitusta työyhteisössä.

Työpaikkaohjaajia on aktiivisesti koulutettava harjoittelijoiden ohjaukseen esimerkiksi yhteistyössä oppilaitosten kautta. Myös ohjaajan oma työssäjaksaminen on otettava huomioon harjoitteluvastuita jaettaessa. Kenenkään etu ei ole väsynyt, huonosti motivoitunut työpaikkaohjaaja. Harjoittelun ohjaamisesta tulee myös maksaa korvaus työntekijälle.

2. Harjoittelun on oltava harjoittelua

Jos harjoittelu tapahtuu palkattomana, sen on myös oltava aidosti harjoittelu. Opiskelijalle on tarjottava todellisia mahdollisuuksia oppia harjoittelussa. Tilanteita, joissa opiskelijalla korvataan puuttuvaa työvoimaa, ei saa esiintyä.

Palkattomassa harjoittelussa olevalla opiskelijalla ei saa olla vastuullaan esimerkiksi omia projekteja tai potilaita, vaan työpaikkaohjaajan on tarjottava aitoa vaikuttavaa ohjausta opiskelijalle koko harjoittelun ajan. Jos harjoittelussa opiskelijalla odotetaan olevan omia vastuualueita, silloin harjoittelusta pitää maksaa asianmukainen korvaus.

3. Harjoitteluiden on oltava saavutettavia

Harjoitteluun pääsyn esteenä ei saa olla esimerkiksi erityisen tuen tarve tai muu harjoittelupaikan kanssa helposti soviteltava asia. Harjoitteluiden on myös oltava todellisesti saatavilla opiskelijoille. Esimerkiksi tilanne, jossa opiskelijan tulisi muuttaa harjoittelun ajaksi toiselle paikkakunnalle ei ole kestävä ilman lisätukea harjoittelun aikaisiin asumiskustannuksiin.

Myös kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelutilanne on otettava paremmin huomioon niin oppilaitoksissa kuin työelämässä. Jos emme pysty tarjoamaan maahan saapuville osaajille harjoittelupaikkoja, emme voi luottaa siihen, että he jäisivät Suomeen valmistuttuaan.

Markus Wright
Kirjoittaja on STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Ajankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue