Ratkaisuja työvoimapulaan

Painava konsortio rahoittaa käytännönläheistä tutkimusta, jossa etsitään ratkaisuja työvoimapulaan.

Millaista on ulkomaalaisen työntekijän elämä Suomessa? Missä on odotettavissa polarisaatiota ja mistä löytyy hyviä malleja työelämän muutosten kohtaamiseen? Miten sukupolvien yhteistyöllä voidaan parantaa jaksamista ja ehkäistä työvoimapulaa?

Näihin kysymyksiin vastataan Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushankkeessa, jota rahoittavat Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Työn toteutuksesta vastaa monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos E2 Tutkimus. Ensimmäisiä tuloksia julkistetaan kevään 2023 eduskuntavaalien alla.

─ Väestön ikääntyminen tulee näkymään monin tavoin Suomessa. Menestyäksemme meidän on oltava vetovoimainen maa nuorille, ikääntyville ammattilaisille ja kansainväliselle työvoimalle. Ratkaisuja haettaessa on pidettävä huolta ihmisoikeuksista, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Suomi kärsii työvoimapulasta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa työpaikoilta ja uutta ajattelua. Arvaamattomana aikana korostuu myös toimialarajat ylittävä, rakentava yhteistyö, siksi tähän tutkimuskonsortioon oli tärkeää lähteä mukaan, painottaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Selvitysten mukaan rakennusalan työvoimapula on Suomessa suurempi kuin muualla Euroopassa. Alan yritykset arvioivat, että rekrytointi on vaikeaa jatkossakin. Meille on tärkeää tietää työntekijöiden ajattelusta, jotta osaajat pysyvät alalla ja voimme houkutella lisää ammattilaisia sekä kotimaasta että ulkomailta, sanoo Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Nostamme tutkimushankkeella esiin työelämän käytännön ongelmia, mutta myös hyviä ratkaisuja, joita voidaan soveltaa eri aloilla. Tutkimustieto auttaa torjumaan työntekijäpulaa ja sen aiheuttamia yhteiskunnallisia ongelmia, kertoo E2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila.

Tutkimushankkeessa on monimenetelmällinen ote. Aineistoa kerätään haastatteluilla, kyselyillä, työpajoissa ja työpaikoilla tapahtuvan havainnoinnin avulla. Tutkimuskohteena ovat suorittavaa työtä tekevät työntekijät.
Hankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja on Juha Antila (SAK) ja varapuheenjohtaja Arja Laitinen (HALI).

Lisätietoa:
E2 Tutkimus, hankkeen johtaja, VTT, dosentti Ville Pitkänen, ville.pitkanen@e2.fi, p. 040 7770 869

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue