Ammattiliitto Pro peräänkuuluttaa korjauksia uuteen työnhakumalliin

TE-palvelujen järjestämisvastuun siirto kunnille on siirtymässä eduskuntakäsittelyyn. Pro on tukenut pohjoismaiseen työnhakumalliin siirtymistä ja sen tavoitteita: yksilöllisen tuen lisäämistä ja nopeampaa työllistymistä. Toukokuussa käyttöön otettuun malliin on kuitenkin jäänyt merkittäviä valuvikoja, jotka Pro kehottaa korjaamaan, jotta uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja asiakkaiden luottamus järjestelmän toimivuuteen palautuu. 

 Mallin tavoitteena oli työnhakijoiden yksilöllisen tuen lisääminen ja entistä nopeampi työllistyminen, mutta toisin kävi – kaavamainen malli pakottaa työnhakijat samaan putkeen, eikä ota riittävästi huomioon yksilöllisiä palvelutarpeita. 

– Mallin toteutusta hyvin yksityiskohtaisesti ohjaava lainsäädäntö on johtanut ojasta allikkoon. Se jättää hyvin vähän joustoa ja harkintaa työhallinnon ammattilaisille. Jouston puute turhauttaa työnhakijoita, työnantajia ja virkailijoita. Edes tällä hallituskaudella saadut lisäresurssit eivät riitä nostamaan Suomea muiden Pohjoismaiden tasolle työllistymisen tukemisessa, Pron julkisen sektorin johtaja Niko Simola sanoo.  

Esimerkiksi jo työpaikan saanut joutuu hakemaan kolmea muuta työpaikkaa siltä varalta, että joku niistä alkaisi aiemmin. Syntyy myös tilanteita, joissa työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevat on velvoitettu hakemaan töitä, vaikka tärkeintä olisi saattaa valmiiksi työllistymismahdollisuuksia olennaisesti parantava – ja myös työllistymisen edellytyksenä oleva – tutkinto.  

Lukuisat samanaikaiset toimintatapojen ja lainsäädännön uudistukset ovat vetäneet henkilöstön jaksamisen äärirajoille. Monet työhallinnon ammattilaiset kokevat menettäneensä työnhallinnan työajan kuluessa erilaiseen seurantaan ja toimenpiteiden kirjaamiseen, eikä yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen. Aktiivisena toimijana ovat työvoimapalvelujen asiantuntijat eivätkä työnhakijat. 

Tarpeeton työnhaku kuormittaa myös rekrytoivia työpaikkoja. Pron huolena on, että malliin turhautuminen johtaa tilanteeseen, jossa työnantajat yhä harvemmin ilmoittavat avoimista työpaikoista TE-toimistoille ja epäviralliset työnvälityskanavat valtaavat alaa.  

Lisätietoja: Johtaja Niko Simola, 040 566 8517

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta.

Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut. Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

21.3.2023

SuPerin Paavola: Vanhustenhuollon hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
21.3.2023

Henkilöstöpalvelualan uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Sosiaalialan järjestöjen uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

Lue
21.3.2023

Rasismi ei katoa juhlapuheilla

Lue
20.3.2023

STTK selvitti: Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin muuttunut myönteisemmäksi

Lue
17.3.2023

KthLiiton valtuusto hyväksyi saavutetun tes-neuvottelutuloksen Kelan työehtosopimukseksi

Lue
17.3.2023

Lausunto STM:n muistiosta tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista

Lue
16.3.2023

Sosiaaliturva antaa turvaa elämän taitekohdissa

Lue