Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista

Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja kokeilualueen elinvoimaisuuteen.

Kokeiluasetelma ja siihen yhdistetty tutkimus voi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Työvoimapula on kuitenkin tällä hetkellä valtakunnallinen ja kohdistuu laajasti työelämän eri toimialoille. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta. Ammattibarometrin mukaan suurin pula koko maassa on terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä varhaiskasvatuksen opettajista, eli samojen ammattien edustajista, joiden työllistymistä kokeilulla halutaan lisätä kokeilualueen kuntiin. Tämän vuoksi STTK suhtautuu varauksella alueelliseen opintolainahyvitykseen pysyvämpänä keinona työvoimapulan helpottamiseksi. Kokeilussa ei myöskään toteudu tavoite korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue