Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista

Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja kokeilualueen elinvoimaisuuteen.

Kokeiluasetelma ja siihen yhdistetty tutkimus voi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Työvoimapula on kuitenkin tällä hetkellä valtakunnallinen ja kohdistuu laajasti työelämän eri toimialoille. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta. Ammattibarometrin mukaan suurin pula koko maassa on terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä varhaiskasvatuksen opettajista, eli samojen ammattien edustajista, joiden työllistymistä kokeilulla halutaan lisätä kokeilualueen kuntiin. Tämän vuoksi STTK suhtautuu varauksella alueelliseen opintolainahyvitykseen pysyvämpänä keinona työvoimapulan helpottamiseksi. Kokeilussa ei myöskään toteudu tavoite korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue