Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista

Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja kokeilualueen elinvoimaisuuteen.

Kokeiluasetelma ja siihen yhdistetty tutkimus voi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Työvoimapula on kuitenkin tällä hetkellä valtakunnallinen ja kohdistuu laajasti työelämän eri toimialoille. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta. Ammattibarometrin mukaan suurin pula koko maassa on terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä varhaiskasvatuksen opettajista, eli samojen ammattien edustajista, joiden työllistymistä kokeilulla halutaan lisätä kokeilualueen kuntiin. Tämän vuoksi STTK suhtautuu varauksella alueelliseen opintolainahyvitykseen pysyvämpänä keinona työvoimapulan helpottamiseksi. Kokeilussa ei myöskään toteudu tavoite korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue