Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista

Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja kokeilualueen elinvoimaisuuteen.

Kokeiluasetelma ja siihen yhdistetty tutkimus voi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Työvoimapula on kuitenkin tällä hetkellä valtakunnallinen ja kohdistuu laajasti työelämän eri toimialoille. Väestön ikääntyminen vaikeuttaa entisestään työvoiman saatavuutta. Ammattibarometrin mukaan suurin pula koko maassa on terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä varhaiskasvatuksen opettajista, eli samojen ammattien edustajista, joiden työllistymistä kokeilulla halutaan lisätä kokeilualueen kuntiin. Tämän vuoksi STTK suhtautuu varauksella alueelliseen opintolainahyvitykseen pysyvämpänä keinona työvoimapulan helpottamiseksi. Kokeilussa ei myöskään toteudu tavoite korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue